Fallet Sjögren

Ovanlig analys av benet från Etelhem

TextChriste Bjöhle FotoSveds Signe Söderlund Publicerad
Artikeln finns att läsa i sin helhet i Horisont nummer 66 (oktober-november)

Dela på FacebookDela på Twitter

En grävskopa står på en grön kulle bakom ett rödvitt band

Jakten på den sedan 50 år försvunna Sven Sjögren fortgår. I september hittades ett mänskligt ben i den gamla tippen i Etelhem på södra Gotland, dit vissa spår har lett. Nu analyseras benet med okonventionella metoder av NFC, Nationellt Forensiskt Center.

Det var efter att en skelettsökhund markerat träff på mänskliga ben tidigare i år, som utgrävningarna av den gamla tippen i Etelhem inleddes i september. Förväntningarna var skyhöga när podden Kalla Fall, Horisont, Missing People och ett antal fler frivilliga, med hjälp av grävfirman Ljugarns Schakt & Transport som skötte det faktiska grävandet, påbörjade arbetet.

Målet var att hitta kvarlevor efter lantbrukaren Sven Sjögren, som försvann från sin gård i Lummelunda i oktober 1972. Som både podden Kalla Fall och Horisont har rapporterat om, har vissa spår lett till just den gamla tippen i Etelhem. Tippen slutade användas som dumpningsplats 1996, och en bit in på 2000-talet täcktes tippen över; först med allehanda schakt-massor, sedan med ett täckande tjockt lager lera, sedan med mer schaktmassor, och slutligen jord för att främja växtligheten.

En grävskopa i ett schakt
Grävningarna gav resultat redan första förmiddagen. Oväntat nära markytan hittades en del av ett ben, som av osteologer tämligen omgående kunde bestämmas till varande en del av en mänsklig underarm. Vänster underarm, rent av. Ett glädjande fynd, kan tyckas, men benet hittades i ett betydligt högre jordlager än vad man kan förvänta sig av något som skulle ha dumpats på tippen 1972.

Benet hittades ca en meter ned från nuvarande marknivå, ovanför det täckande lerlagret, medan nivån 1972 torde ha varit flera meter lägre. En teori som skulle kunna förklara att benet ändå kan härröra från något som dumpats på 70-talet, trots att det låg ovanpå leran, är att man möjligen kan ha rakat ihop tippmassorna och på så vis gjort tippområdet högre i höjd men mindre till ytan, i samband med övertäckningen på 1990-talet.

Flera osteologer och osteologistudenter bedömde benet, och en av dem ansåg att det såg betydligt äldre ut än 50 år. De flesta övriga ville dock inte gissa någon ålder. Det har tidigare gjorts gott om forntida fynd i området och när tippen täcktes över användes jordmassor från närområdet. Benet kan således lika gärna vara betydligt äldre än Sven Sjögren.

När benet hittades kontaktades polisen, som enligt gällande praxis tog hand om fyndet – och tills vidare stoppade allt arbete på tippen. Dagen efter kom man dock fram till att grävandet kunde fortsätta. Efter ytterligare två heldagar hade ett stort område grävts upp, i princip ända ned till den nivå marken har runtomkring det gamla deponiområdet.

En polis undersöker en benbit ute i naturen

Ytterligare ett fynd gjordes som rönte stort intresse – en gammal grön overall, av den typ som Sven Sjögren ofta gick omkring i. Huruvida den kan vara 50 år gammal har dock inte gått att slå fast. Benet skickades Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, i Linköping där benet både ska åldersbestämmas och testas för eventuella DNA-spår.

–Normalt sett kan man bara göra en av dessa tester; endera gör man en kol-14-undersökning för att bestämma ålder eller så testar man för DNA. När man väl har gjort ett av dessa tester kan man inte göra det andra. Men i det här fallet kommer man på något vis att dela benet, för att vi verkligen vill kunna testa för både ålder och DNA, förklarar Per Bäckström på Gotlandspolisen, som håller i ärendet.

–Vi vill inte hamna i läget där vi får veta att benet är från ”modern” tid men då inte kan söka efter DNA, eller att vi hittar DNA som kanske inte stämmer med Sjögren och att vi då inte kan åldersbestämma det. Risken är att vi inte får någon träff alls, men har vi tur får vi både en ungefärlig ålder och ett DNA-spår att jämföra med. Eller så hamnar vi mitt emellan, att det ena ger ett svar men inte det andra. Det kan bli allt mellan himmel och pannkaka.

NFC har påbörjat sina analyser men meddelar Horisont att man inte kommenterar pågående undersökningar. Overallen däremot har inte skickats på någon analys. Expertisen på NFC anser att chansen är mycket liten att det skulle gå att hitta några DNA-sek-venser i overallen – dels för att den legat länge oskyd-dat i själva tippen, dels för att den sedan hanterats av flera personer vid och efter själva upptäckten.

NFC har egentligen inte tagit ställning till huruvida overallen kan vara 50 år gammal eller inte, men de gör bedömningen att möjligheterna att hitta DNA i den är minimala.

–Vi skulle rent teoretiskt kunna be dem undersöka den ändå, men just nu känns det tröstlöst att skicka något som de själva inte tror på, säger Per Bäckström.

–Vi avvaktar svaren från benet, och efter det kommer vi att ta beslut om hur vi gör med overallen.

Nationellt Forensiskt Centrum förväntas vara klara med sina kol-14- och DNA-analyser i mitten av oktober.

En annan teori är att Sjögrens kropp dumpades i havet, vilket Horisont berättade om i november förra året.

LÄS ALLT VI SKRIVIT OM FALLET SJÖGREN.

Annons

Vill du läsa resten av artikeln?

Artikeln finns att läsa i sin helhet i Horisont nummer 66 (oktober-november)

PAKET 1 – 89 kr

Köp detta nummer

  • Du får detta nummer hemskickat omgående (porto 45 kr tillkommer).
  • Du betalar via Swish eller faktura.

Köp nummer

PAKET 2 – 49 kr/ månad

Digital prenumeration

  • Du får tillgång till detta och kommande nummer som e-tidning.
  • Betalningen dras månadsvis från ditt konto.
  • Prenumerationen är fortlöpande.

Börja prenumerera

PAKET 3 – 599 kr

Ettårsprenumeration
(6 nr)

  • Du kan läsa detta nummer digitalt omgående.
  • Du får kommande sex nummer hemskickade.
  • Du betalar via Swish, kort eller faktura.
  • Prenumerationen avslutas automatiskt.

Börja prenumerera

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024