Frågor och svar

Vi får ofta frågor från våra läsare och de frågor som dyker upp ofta har vi sammanställt och svarat på.

Var kan jag köpa Horisont?
Du kan köpa Horisont i butik, eller direkt av oss på redaktionen. Kontakta oss på redaktion@hpress.se om du söker efter ett visst nummer, nytt eller gammalt.

Varför har jag inte fått Horisont?
Om senaste numret av Horisont borde kommit för flera dagar sedan och din prenumeration inte har gått ut, kontakta oss på prenumerera@hpress.se.

Jag vill ändra min adress, hur gör jag det smidigast?
Skicka ett mejl till prenumerera@hpress.se och meddela vem du är och vilken adress som gäller i fortsättningen. Sker det för nära inpå utgivningen av ett nytt nummer kanske ändringen inte hinner gå igenom förrän till numret därefter.

Måste jag säga upp min prenumeration om jag inte vill fortsätta prenumerera?
Nej; när din pågående prenumeration är på väg att ta slut, kommer vi att skicka ut ett erbjudande om förlängning på ett år, tillsammans med en faktura. Om du vill förlänga så betalar du förstås, men om du inte vill förlänga behöver du inte göra någonting alls. Vi förlänger inga prenumerationer automatiskt, utan prenumeranten måste själv aktivt välja att teckna/förlänga en prenumeration.

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024