Hantering av personuppgifter

Vilka uppgifter sparar vi om dig?

För att vi ska kunna leverera vår produkt till dig som prenumerant, behöver ditt namn och din postadress. Utöver det sparar vi mejladress och telefonnummer i den mån du har uppgett dem i din kontakt med oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid ditt avtal (prenumerationen) med oss gäller, samt ytterligare den tid därefter som krävs för att vi ska kunna säkerställa huruvida du vill förlänga ditt avtal med oss.

Vilka har tillgång till uppgifterna om dig?

Enbart personer som för Horisonts räkning jobbar med och sköter vår prenumerationshantering har tillgång till era personuppgifter. Vi kommer aldrig att säljare vidare eller lämna ut personuppgifter till tredje part.

Vilka rättigheter har du att få tillgång till de uppgifter vi har om dig?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter stryks ur våra register. Om du begär att vi raderar dina uppgifter innan vårt avtal med dig som prenumerant går ut, kommer vi att sluta skicka återstående tidningar och vi kommer i sådant fall inte att betala tillbaka några pengar.

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024