Tillbakablick

Detaljer i djupet ger fler svar om förlisningen

Tre månader har gått sedan ett digert bildmaterial samlades in från Östersjöns botten på den plats där passagerarfartyget Hansa sjönk för 70 år sedan. Den tiden har ägnats åt analyser; författaren och historikern Jakob Ringbom har både kunnat lokalisera en tidigare ”försvunnen” livbåt och bildat sig en teori om varför fartyget trasades sönder som det gjorde.

Väckelse-epidemi spreds över Gotland

En ”väckelse-epidemi” spred sig från Amerika till Sverige, och då även till Gotland, i början av 1900-talet. Det ryktades att mängder av människor upplevde religiös extas till den grad att vissa till och med avled.

Dubbelrymmaren drev gäck med polisen

För 70 år sedan härjade en stortjuv på Gotland. Hans skrupellösa leverne i allmänhet och hans spektakulära rymningar i synnerhet, skapade en följetong i gotländsk lokalpress. Här är historien om ”Den gäckande skuggan”.

Från Buttle till evigheten

Vara Vit Mans slav. Så börjar en av den svenska litteraturhistoriens allra mest citerade dikter. Skriven av dottern till banvakten i Buttle. Möt Sonja Åkesson, poeten som lämnade den gotländska landsbygden för storstaden och odödligheten.

Titanic tog två gotländskor med sig i djupet

Det har gått 110 år sedan Atlantångaren Titanic sjönk och tog med sig 1 495 liv i djupet. Två av dem kom från Gotland.

En gotländsk feministisk ikon

Trots att hon under en period gav namn åt en gymnasieskola i Visby, är kompositören Elfrida Andrée en ganska okänd gotländska. I alla fall som den tidiga feminist hon faktiskt var.

Gotlands första läkarinna i ny bok

Som en av de första kvinnorna i landet tog Sigrid Engström examen i medicin, redan 1898. I Valvgränd i Visby öppnade hon sin mottagning för i huvudsak kvinnor och barn. Vid Göteborgs universitet skrivs nu boken om henne och medsystrarna som blev Sveriges tidigaste läkarinnor. Det är det första huset […]

Oviss framtid för öns fyrar

Ett svepande ljus i natten. Från sin utpostplats signalerar den både fara och säkerhet, utsatthet och trygghet, avsked och ankomst. Flera av fyrarna längs Gotlands kust, som byggdes på 1800-talet, är fortfarande tända – men har de någon framtid när elektronisk fartygsutrustning spelat ut deras roll? I gränslandet mellan hav […]

”Vill ge henne upprättelse”

Hon var distriktssköterskan i Lärbro som kom att bli autodidakt konstnär på heltid. Omtyckt av folket, men inte fullt ut accepterad i konstkretsar. Hon var färgstark och tog plats, men bar också på en melankoli som tog sig uttryck i konsten. Naemi Eriksson skulle ha fyllt 100 år i år […]

Spanska sjukan tog 300 gotlänningars liv

För drygt 100 år sedan härjade spanska sjukan. Den fick fäste i spåren av första världskriget och skördade fler liv än vad de blodiga striderna hade gjort. På Gotland dog 300 människor i den dödliga influensan, de flesta under några kritiska veckor hösten 1918. – Min morfar avled hastigt efter […]

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024