Tillbakablick

Från Buttle till evigheten

Vara Vit Mans slav. Så börjar en av den svenska litteraturhistoriens allra mest citerade dikter. Skriven av dottern till banvakten i Buttle. Möt Sonja Åkesson, poeten som lämnade den gotländska landsbygden för storstaden och odödligheten.

Titanic tog två gotländskor med sig i djupet

Det har gått 110 år sedan Atlantångaren Titanic sjönk och tog med sig 1 495 liv i djupet. Två av dem kom från Gotland.

En gotländsk feministisk ikon

Trots att hon under en period gav namn åt en gymnasieskola i Visby, är kompositören Elfrida Andrée en ganska okänd gotländska. I alla fall som den tidiga feminist hon faktiskt var.

Gotlands första läkarinna i ny bok

Som en av de första kvinnorna i landet tog Sigrid Engström examen i medicin, redan 1898. I Valvgränd i Visby öppnade hon sin mottagning för i huvudsak kvinnor och barn. Vid Göteborgs universitet skrivs nu boken om henne och medsystrarna som blev Sveriges tidigaste läkarinnor. Det är det första huset […]

Oviss framtid för öns fyrar

Ett svepande ljus i natten. Från sin utpostplats signalerar den både fara och säkerhet, utsatthet och trygghet, avsked och ankomst. Flera av fyrarna längs Gotlands kust, som byggdes på 1800-talet, är fortfarande tända – men har de någon framtid när elektronisk fartygsutrustning spelat ut deras roll? I gränslandet mellan hav […]

”Vill ge henne upprättelse”

Hon var distriktssköterskan i Lärbro som kom att bli autodidakt konstnär på heltid. Omtyckt av folket, men inte fullt ut accepterad i konstkretsar. Hon var färgstark och tog plats, men bar också på en melankoli som tog sig uttryck i konsten. Naemi Eriksson skulle ha fyllt 100 år i år […]

Spanska sjukan tog 300 gotlänningars liv

För drygt 100 år sedan härjade spanska sjukan. Den fick fäste i spåren av första världskriget och skördade fler liv än vad de blodiga striderna hade gjort. På Gotland dog 300 människor i den dödliga influensan, de flesta under några kritiska veckor hösten 1918. – Min morfar avled hastigt efter […]

Den blinde fotografen från När

Han var dövstum redan som barn men började som vuxen arbeta som fotograf. Med tiden förlorade han även synen – sitt yrke, däremot, behöll han livet ut. August Karlsson från När var något så ovanligt som en blind fotograf. Han är i tioårsåldern, från När,dövstum och första gången i Stockholm. […]

Kvinnliga fotografer lyfts fram ur glömskan

Bilden: Bröllopsfoton tagna av Märta Berglund. Avfotograferade av Sveds Signe Söderlund.   Kvinnliga fotografer har glömts bort, eller rättare sagt; osynliggjorts. Trots att yrket i själva verket var ett av få som ansågs lämpliga för kvinnor i slutet av 1800-talet. Inte minst på Gotland fanns en lång rad kvinnor med […]

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: H Press AB
Kulturum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2023