Idrott & fritid

Nya badhuset får klartecken från byggnämnden

TextChrister Bjöhle Fotoskisser av Liljewalls arkitekter/ ur bygglovsansökan Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Planerna på nytt badhus i Visby, intill det gamla, fortgår; nu har miljö- och byggnämnden beviljat bygglov för det planerade bygget. 

Som Horisont har berättat tidigare (se länk nedan) så är planerna på ett nytt badhus i Visby långt gångna. Gamla Solbergabadet har ansetts för gammalt i många år och nu är tanken att ”nya Solbergabadet” ska byggas intill det gamla, på grönytorna mellan Solbergabadet, Solbergaskolan och Gutavallen i östra Visby.

Det nya badhuset, som kommer att inrymma såväl motionsbassäong och hoppbassäng som undervisningsbassäng och familjebad, får en byggnadsarea på 3 498 kvadratmeter. På senaste mötet i miljö- och byggnämnden klubbades bygglovet, dels för själva badhuset och dels för en tillhörande miljöbyggnad intill.

”Nämnden anser att byggnaderna är utformade på ett sätt som gör dem lämpliga för sitt ändamål; de får en god form-, färg- och materialverkan och uppfyller alla krav på tillgänglighet och användbarhet. Dessutom bedöms de vara placerade på ett lämpligt sätt i förhållande till stadsbilden och kulturvärdena på platsen”, skriver nämnden.

— — —

Läs mer: 

Så blir nya badhuset (Horisont 19 januari 2024)

Gamla badhuset kan bli kulturhus (Horisont 22 april 2024)

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024