Idrott & fritid

Så blir nya badhuset

TextChrister Bjöhle FotoSkisser av Liljewalls arkitekter/ ur bygglovsansökan Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Natursten, vit puts, utsikt mot ringmuren och inspiration från gotländska bildstenar på utsidan. Fyra olika bassänger, hopptorn, barnavdelning och café på insidan.

Så blir Visbys nya badhus, enligt den ansökan om bygglov som nu har lämnats in till regionens bygglovsenhet.

Planerna på ett nytt badhus i Visby har varit många; i årtionden har nuvarande Solbergabadet dömts ut och ansetts ha gjort sitt. Nu är Gotland på god väg att få sitt efterlängtade badhus. Platsen för det nya badet är Solbergaparken, det vill säga grönytan mellan Solbergaskolan och Solbergabadet i centrala Visby.

Huvudentrén vetter upp mot Solbergagatan, och framför entrén skapas en öppen yta med sittmöjligheter. Eftersom en hel del av nuvarande växtlighet på fastigheten försvinner, så kommer man från entrétorget att få en utsikt ned mot ringmuren. Det kommer också att bildas ett gångstråk med sittytor från entrétorget ned mot bland annat Solbergaskolan och Gutavallen.

Huvudentréns fasad kommer att täckas av natursten. De nedre delarna av övrig fasad blir av vit puts respektive betong. De övre delarna av fasaden samt takfotsinklädnaden täcks av plåt i rombformade mönster, inspirerade från segelmotivet på gamla gotländska bildstenar, varav flera finns att beskåda på Gotlands museum.

”Perforeringen (i takfotsbeklädnaden) ger en lätthet i uttrycket som kan läsas som att byggnadsvolymen får en drapering med en modern dekorativ segelduk”, beskrivs det i ansökan.

 

Invärtes är planen att bygga en motions- och tävlingsbassäng, en hoppbassäng och en undervisningsbassäng, plus dessutom en barn- och familjebassäng lämplig för barn upp till cirka sju år. Det kommer att bli bastu, café, två huvudsakliga omklädningsrum (dam+herr) samt två mindre diton, diverse förvarings-, personal- och föreningsutrymmen, och intill tävlingsbassängen byggs en läktare.

Från fönster intill motionsbassängen ges utsikt mot ringmuren.

De första skisserna över det nya badhuset presenterades i oktober i fjol, något som Horisont också berättade om då, men nu har alltså en formell, konkret ansökan om bygglov lämnats in. Och med den också en ansökan om att få riva en nuvarande mindre byggnad på platsen.

Kostnaden är satt till drygt 300 miljoner kronor och invigning hoppas man kunna hålla 2026 – 65 år efter invigningen av nuvarande badhus. Bygglovsansökan lämnades in i mitten av januari 2024 och förhoppningen är att kunna påbörja bygget i slutet av året.

Nybergs Entreprenad har av Region Gotland fått uppdraget att bygga badhuset, och planerna över hur badet ska se ut är framtagna av Liljewalls arkitekter.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024