Kultur & nöje

Så här kan gamla badhuset bli som kulturhus

TextChrister Bjöhle FotoSkisser Region Gotland/Tengboms arkitekter Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Bilden: Arkitekskiss över hur scenen kan komma att se ut, från en ny läktare. 

.

Nu finns det ett konkret förslag på hur ett kulturhus i gamla Solbergabadet skulle kunna se ut, om det blir verklighet den dag Visby har ett nytt badhus – och också en prislapp, på drygt 60 miljoner kronor. 

Beslut om detta ska bli verklighet tas dock först om ett år. 

Att Visby och Gotland ska få ett nytt badhus är känt och bestämt sedan en tid. Horisont berättade om planerna, och visade skisser på hur bygget planeras, i januari i år. När nya badhuset står klart, vilket det är tänkt att göra 2026, töms det gamla Solbergabadet på vatten. Men det är ännu oklart vad byggnaden ska användas till efter det.

Att bygga om det till kulturhus har länge varit ett önskemål från utövare och institutioner inom kultursektorn, och nu finns också ett framtaget förslag på hur det skulle kunna se ut. I planerna ingår bland annat en scen med läktare, och replokaler. En stor del av nuvarande läktaren kring bassängen kommer att behållas, och en ny tillkomma. Fokus ligger på kultur för unga och unga vuxna.

Bilden: Stora delar av nuvarande läktare i Solbergabadet är tänkta att bli kvar även vid en eventuell ombyggnad till kulturhus. 

– I utbudet vi har i dag är den svåraste målgruppen att nå unga och unga vuxna. En central plats där utbud för unga kan finnas, samtidigt som det professionella kulturlivet har ytor som också är professionellt anpassade för deras kultur, är en win-win-situation, säger Paola Ciliberto, chef för Region Gotlands kulturenhet, i en intervju med P4 Gotland.

En beräkning av vad ombyggnationen från badhus till ungkulturhus skulle kosta landar på drygt 60 miljoner kronor. Förslaget kommer dock lämnas till politikerna först inför budgetberedningen våren 2025, rapporterar P4 Gotland.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024