Samhälle & politik

Företagsklimatet på ön har försämrats

TextChrister Bjöhle FotoGrafik Svenskt Näringsliv Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Efter att ha gått framåt totalt sett de senaste tio åren, tappar Gotland återigen mark när kommunens företagarklimat raknas.

Rankingen bygger på svar från 223 gotländska företag, tillfrågade av branschorganisationen Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringsliv frågar varje år runt 30 000 företag runtom i landet om hur de upplever möjligheterna att driva företag i den egna kommunen. På Gotland var det i år 223 företag som svarade, ungefär hälften av de som ombetts svara på årets enkät.

Gotland tappade rejält under åren 2009 till 2011, men har sedan dess klättrat stadigt med bara ett par undantag. Men i år är kurvan tydligt nedåtgående, från ett sammanfattande betyg på 3,04 i fjol till 2,76 i år. Betyget sätts i en sexgradig skala och Sverigesnittet ligger på 3,47, vilket är en minimal ökning från i fjol (3,46). Grafiken ovan visar det sammanfattande betyget från Gotland respektive Sverige i stort.

”Resultatet visar att vi måste anstränga oss ytterligare”, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) i ett pressmeddelande, men framhåller att en del arbete för att förbättra företagsklimatet på ön redan är påbörjat: ”Kontinuerliga företagsbesök med återkoppling till Region Gotlands verksamheter och kunskapshöjande åtgärder om företagens villkor till våra medarbetare är också något som redan arbetas med. Vi tror mycket på dessa insatser för att förbättra företagsklimatet. Arbetet har inte ännu fått fullt genomslag.” 

Enkäten från Svenskt Näringsliv tar upp en rad aspekter på företagande, såsom hur man upplever tjänstemännens respektive politikernas attityd mot företagare, service och bemötande vid handläggning av företagsärenden, handläggningstider, förståelse för verksamheten och möjligheterna att komma i kontakt med rätt person inom kommunen.

Jämfört med 2023 tappar Gotland i så gott som alla enskilda frågeställningar, enligt årets enkät. På frågan om vilket eller vilka områden kommunen borde prioritera för att förbättra företagsklimatet, svarar flest gotländska företagare, snudd på 60 procent, kortare handläggningstider. På andra och tredje plats hamnar fler bostäder (respektive bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.

”Vi kommer att arbeta långsiktigt och systematiskt med kunskapsutveckling och kommunikation. Redan nu läggs mer tid på rådgivning och dialog direkt med företag. Därutöver görs det gedigna insatser för att möjliggöra nya bostäder”, säger Region Gotlands tillväxtchef Susanna Palomaa i pressmeddelandet, om de områden företagarna anser viktigast att prioritera.

Region Gotland har för avsikt att mer ingående analysera Svenskt Näringslivs ranking, i dialog med bland andra företagare på ön.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024