Samhälle & politik

Fällde träd och grävde damm – misstänks för miljöbrott

TextChrister Bjöhle Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Ett par i 70-årsåldern misstänks ha gjort flera olika omfattande ingrepp i känslig natur och biotopskyddade områden på norra Gotland.

Nu åtalas de på åtta punkter, bland annat för otillåten miljöverksamhet och brott mot områdesskydd. 

Alla de aktuella händelserna har enligt åtalet vid Gotlands tingsrätt inträffat under 2021, i olika omfattning på två fastigheter på norra Gotland. Båda personerna är skrivna på fastlandet men äger de två fastigheterna på Gotland där brott misstänks ha begåtts.

På en av fastigheterna har stenrösen och odlingsrösen tagits bort, vilket klassas som så kallat brott mot områdesskydd. På den andra fastigheten har omfattande ingrepp gjorts bland annat genom att en damm har grävts ut. Detta utgör, enligt åtalet, dels brott mot områdesskydd eftersom det kunnat ”skada naturmiljön i biotopen”, dels otillåten miljöverksamhet eftersom verksamheten inte anmälts till Länsstyrelsen – ”trots att det inte var uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skulle kunna skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”, skriver man i åtalet.

Dessutom har ett antal ädellövträd och hasselbuskar fällts, liksom en tall och en asp, och rötter har grävts av. Allt detta i en ”biotop med mycket höga naturvärden”. Ingen anmälan till eller konsultation med vare sig Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen gjordes innan ingreppen, vilket även i detta fall föranleder misstanke om otillåten miljöverksamhet.

Utöver misstankar om två fall av otillåten miljöverksamhet och två fall av brott mot områdesskydd, båda riktade mot en av personerna, utreds den andra av de två för fyra fall av talan om företagsbot eftersom den personen har en enskild firma som misstänks ha varit delaktig i de nämnda misstänkta brotten. Först om tingsrätten kommer fram till att något av de fyra förstnämnda brotten är begånget, kan frågan om böter för den aktuella firman, alltså företagsbot, bli aktuell.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024