Samhälle & politik

Plan på 70-tal bostäder i Träkumla

TextChrister Bjöhle Fotokartskiss Christer Bjöhle Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Ett 70-tal bostäder kan bli verklighet i Träkumla. Nu ska en detaljplan upprättas för området där en betongfabrik en gång legat, för att bostäder ska kunna byggas.

Tidigare har förslag på bostäder i området förkastats, men en ny lösning på avloppsfrågan anses öka möjligheterna.

På miljö- och byggnämndens möte i veckan gavs positivt planbesked för en önskan att upprätta bostäder på en stor fastighet i Träkumla, dryga halvmilen söder om Visby, på västra sidan av länsväg 142. Fastigheten ägs i nuläget av Heidelberg Materials, tidigare Cementa, som tidigare bedrivit verksamhet på platsen, och ligger alldeles norr om det brott som sommartid ofta nyttjas som badplats.

Enligt ansökan skulle ett 70-tal bostäder kunna bli verklighet i området, i form av både flerbostadshus, radhus och villor.

Marken i området är sluttande; högst är marken vid det tidigare fabriksområdet och lägst är den söderut mot det som nu tidigare var ett sandtag, numera vattenfyllt. Enligt förslaget på bostäder skulle husen byggas i olika nivåer i den sluttande terrängen och samtliga bostäder skulle få utsikt och uteplats i sydvästligt läge.

Senast 2021 fanns också förslag på att bygga bostäder i området. Detta avslogs dock eftersom reigonen inte ansåg det möjligt att ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Inte heller ansågs det lämpligt med en enskild avloppslösning eftersom platsen ligger inom ett vattenskyddsområde.

Dessa förutsättningar kvarstår förvisso fortfarande, men nu har ansökan kompletterats med ett förslag på enskild avloppslösning som skulle täcka in hela områdets behov, inte bara de aktuella planerade bostäderna. Detta anser miljö- och byggnämnden är så pass intressant att det hela därmed kan vara värt att arbeta vidare med.

”Vi behöver bostäder och det här är ett intressant förslag i ett attraktivt område nära Visby. Det kvarstår en del utredningar för att dt ska bli verklighet men vi är positiva till att gå vidare med förslaget. Vi behöver utveckling även på platser där vi inte har kommunala ledningsnät och här presenteras en lösning för enskilt avlopp som är intressant att utforska”, skriver miljö- och byggnämndens ordförande Andreas Unger (M) i ett pressmeddelande.

Dessa bostäder ligger dock en bit in i framtiden; för att de ska kunna bli verklighet måste området först få en detaljplan, vilket miljö- och byggnämnden nu ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024