Samhälle & politik

Tolv år efter protesterna – nationalpark på väg att bli verklighet

TextChrister Bjöhle FotoTommy Söderlund Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Mer än ett decennium efter de omfattande protesterna i Ojnareskogen på norra Gotland mot den planerade, utökade kalkstensbrytningen i området, går ett förslag om nationalpark i samma område nu ut på remiss.   

Den planerade nationalparken, som det togs beslut om 2015, föreslås heta Bästeträsks nationalpark och kommer att bli cirka 7 100 hektar stor, vilket gör den till en av de större av Sveriges i dagsläget totalt 30 nationalparker. Förutom att parken utgörs av själva sjön Bästeträsk, täcker den in 5 500 hektar land-areal från havet norr om Ar i Fleringe till Mölnermyr i Rute i söder. Miljön består av både hällmarker, tallskog, öppna alvarmarker, myrmark, kärr, grunda sjöar och havsmiljöer. Området är inte helt sammanhängande; i ”mitten” finns en större yta som inte ingår i nationalparken – det är där nuvarande kalkbrytning pågår.

Bästeträsks nationalpark föreslås få nio entréer, varav några kommer att förses med bland annat parkeringsplatser och toaletter.

I sin motivering till att området ska bli nationalpark skriver Naturvårdsverket bland annat:

”Bästeträsk med omgivningar består av omfattande, ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex samt skogar och sjöar med rik biologisk mångfald, bland annat många rödlistade arter. Liknande natur finns på andra delar av Gotland men är inte av samma klass vad gäller väl utvecklade naturtyper i mosaiker samt vad avser graden av orördhet. Området är därmed det främsta i sitt slag på Gotland och i Sverige och torde vara unikt i ett europeiskt perspektiv. Det är väl lämpat som nationalpark till skydd för naturmiljön och för representation och kunskapsspridning om gotländska naturförhållanden.”

Nationalparken bildas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, samt Region Gotland. Förslaget går nu ut på remiss, och den som vill lämna synpunkter måste göra detta senast 14 juni 2024.

— — —

Denna artikel publicerades ursprungligen i Horisont nr 73, vårnumret 2024. Om du är prenumerant – eller blir det nu – och har registrerat dig för digital åtkomst kan du läsa hela numret digitalt redan nu.

Här kan du läsa en lathund över hur du får digital åtkomst.

För att köpa numret, eller teckna prenumeration, använd formuläret nedan eller mejla redaktion@hpress.se.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024