Samhälle & politik

Fyndet på kyrkans vind – 800 år gammal kista

TextChrister Bjöhle FotoPressbild Mattias Wahlgren/ Visby domkyrkoförsamling Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

En gammal träkista på domkyrkans vind har konstaterats vara runt 800 år gammal, och nu tros kistan ha varit den kista som Hanseförbundet förvarade sina inkomster från handel i under 1200-talet.

– En otrolig känsla, säger domprosten Anna Lundgren om fyndet.

Den gamla träkistan har stått på vinden i Visby domkyrka så länge någon kan minnas. I inventarieförteckningen över allt innehåll i domkyrkan står det att kistan troligen är från 1600-talet, men med hjälp av ny teknik har kistan nu åldersbestämts på nytt – och denna undersökning har gett ett häpnadsväckande resultat.

Per Widerström, arkeolog på Gotlands museum, har undersökt kistan med så kallad dendrokronologisk datering, vilket är en vetenskaplig metod att åldersbestämma trä med hjälp av årsringarna i träet. Genom att bland annat mäta bredden på och avstånden mellan årsringarna, och jämföra dem med referensprover långt bakåt i tiden, kan man numera med mycket stor noggrannhet fastslå ett trämaterials ålder.

Per Widerström, som bland annat på digital väg har studerat högupplösta fotografier på årsringarna i kistans trä, har på detta sätt kunnat fastslå att den gamla kistan på kyrkans vind inte är från 1600-talet utan från 1200-talet. De äldsta delarna av kistan som uppmätts är från år 1209, och man har kunnat konstatera att kistan byggdes runt år 1240.

 

Visbys domkyrka invigdes år 1225, och kistan har med all sannolikhet funnits i kyrkan i alla dessa snart 800 år som passerat sedan den byggdes.

–Att den här omtalade kistan har stått här i kyrkan sedan 1200-talet är en otrolig känsla. Det sätter domkyrkan ännu mer i centrum för Visbys och Gotlands historia, säger domprost Anna Lundgren i ett pressmeddelande från Visby domkyrkoförsamling.

De nya uppgifterna om kistan gör att man nu kommit fram till att kistan med stor sannolikhet var just den kista som Hansestäderna ursprungligen förvarade inkomsterna från sin handel i. Representanter från de fyra Hansestäderna Visby, Lübeck, Soest och Dortmund träffades två gånger om året för att redogöra för handeln städerna emellan. Alla handelsinkomster förvarades i en kista, till vilken var och en av de fyra stadsrepresentanterna hade varsin nyckel, och det var alltså enbart när alla dessa fyra träffades samtidigt som kistan kunde öppnas.

 

Visby domkyrka fyller 800 år nästa år, och planer för hur detta jubileum ska uppmärksammas har redan börjat smidas. En tanke har tidigare varit att låta tillverka en kopia av en medeltida kista för att visa upp den under jubileet – men nu har man alltså en ännu äldre kista i sin ägo än vad man först trott, så nu är planen att i stället kunna visa upp denna 800 år gamla kista i original.

–Den här kistan blir ett unikt tillskott i det firandet, säger Inger Harlevi, projektledare för domkyrkans 800-årsjubileum i nämnda pressmeddelande.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024