Samhälle & politik

Säkrare väg för den som går eller cyklar till Visby hamn

TextChrister Bjöhle Fotoskiss Trafikverket Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Det ska bli tryggare att gå och cykla mellan Visby hamn och rondellen intill rastplatsen Träffpunkt Gotland i södra Visby.

Trafikverket har nu påbörjat förarbetet inför att anlägga en avskild gång- och cykelbana längs färjeleden söderut från hamnområdet.

Redan under våren 2019 lade Region Gotland och Trafikverket gemensamt fram en plan för hur trafiksäkerheten skulle ökas i hamnområdet och längs färjeleden. Nu, fem år senare, är den då föreslagna gång- och cykelbanan från hamnen och upp till Träffpunkt Gotland på väg att bli verklighet.

Trafikverket, som ansvarar för det aktuella vägpartiet, upphandlar nu vem som ska utföra arbetet.

Planen är att anlägga en separat gång- och cykelbana på östra sidan av vägen, från korsningen färjeleden-Gutevägen snett mitt emot hamnterminalen och söderut uppför backen till rondellen intill rastplatsen Träffpunkt Gotland.

Längs denna sträcka finns en gång- och cykelbana redan i nuläget, men denna är enbart markerad med målade linjer på asfalten och innebär således inget skydd för dem som går eller cyklar längs den stundtals hård trafikerade bilvägen. Den nya gång- och cykelbanan ska avskiljas från biltrafiken med bland annat vägräcke.

Den total vägbredden kommer att utökas något österut, och körfältet för motorfordon flyttas aningen västerut för att skapa plats åt gång- och cykelvägen. Under arbetet kan trafik tillfälligt komma att ledas om längs Gutevägen/Söderväg.

Enligt Trafikverkets egna restriktioner ska inga ”framkomlighetsinskränkningar för trafikanter” ske längs den aktuella vägen mellan veckorna 25 och 32. Planen är att arbetet ska vara klart våren 2025, då även den nya bron från kryssningskajen över färjeleden beräknas färdigbyggd.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024