Samhälle & politik

Färjeupphandling skjuts fram – men inga svar på oron

TextChrister Bjöhle FotoTommy Söderlund Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Tiden för att lämna anbud på Gotlandstrafiken skjuts fram en vecka. Men inte med anledning av säkerhetsaspekten eller kravet på svenskflaggad trafik, ställt av bland annat Region Gotland – som över huvud taget inte fått någon respons från regeringen på sin oro.

Trafikverkets upphandling av Gotlandstrafiken, det vill säga färjetrafiken till och från Gotland från år 2027, skulle ha avslutats i dag, den sista februari.

Upphandlingen har fått kraftig kritik, bland annat för att det inte finns några krav på att det rederi som ska ansvara för Gotlandstrafiken ska vara svenskflaggat eller ha svensk besättning. Att detta krav inte ställs är, menar kritikerna, dels en säkerhetsrisk sett till det oroliga läget i Östersjöområdet, dels ett hot mot svensk sjöfart eftersom olika regelverk inom svensk och utländsk sjöfart skulle kunna missgynna svenska rederier.

Framför allt är det Rysslands pågående krig i Ukraina och den oberäknelighet som den ryske presidenten Vladimir Putin uppvisar, som skapar oro i Östersjöregionen. Att då riskera att ett utländskt rederi får ansvar för färjetrafiken till Gotland, denna ur försvarssynpunkt strategiskt så viktiga ö mitt i Östersjön, är omdömeslöst, menar många. Regeringen och Trafikverket (som ansvarar för upphandlingen) har fått många frågor om och kritik för att man inte krävt svenskflaggad Gotlandstrafik, men svaren kring detta har varit få.

Horisont har försökt nå infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) via hans stab i flera veckor för att få hans syn på Region Gotlands och andras oro. Efter en uppsjö av obesvarade telefonsamtal, sms och mejl – och en del bollande mellan olika personer inom ministerns stab – ges kommentaren att regeringen ”inte ger några svar just nu på grund av den pågående upphandlingen”.

Inte heller Region Gotland, som den 7 februari i år skickade ett formellt brev där man med all önskvärd tydlighet uttryckte sina krav och sin oro för framtidens Gotlandstrafik, har fått något svar.

 

Region Gotland riktade sitt brev till statsrådsberedningen och statsminister Ulf Kristersson, försvarsdepartementet och försvarsminister Pål Jonson samt civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, och landsbygds- och infrastrukturdepartementet och infrastrukturminister Andreas Carlson. Region Gotland, vars kravbrev undertecknats av Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, Andreas Unger (M), regionstyrelsens förste vice ordförande, och Eva Nypelius (C), regionstyrelsens andre vice ordförande, skriver bland annat:

”Säkerhetsläget i Europa är sämre än på mycket länge och den utveckling som sker på flera håll i omvärlden bidrar till en ökad instabilitet. Östersjön är inget undantag. I detta läge måste staten gå in och garantera en långsiktigt trygg och säker tillgänglighet till och från Gotland. Region Gotland vill att det ska vara ett krav att det rederi som bedriver Gotlandstrafiken seglar under svensk flagg och med svensk besättning.

Färjetrafiken är Gotlands landsväg till fastlandet. Den svenska staten måste säkerställa att vi kan känna en trygghet även när fartygen går på internationellt vatten.”

Tre veckor efter kravbrevet har man ännu inte fått någon respons.

– Det är oerhört märkligt. Vi har aldrig fått svar från nuvarande regering på våra frågor, säger Meit Fohlin till Horisont.

– Världen är orolig och man måste känna en oro även för Gotland. Men jag tycker inte att vi har fått några tillfredsställande svar på vår oro.

 

När nu beskedet om att sista dagen för att lämna anbud på Gotlandstrafiken flyttats fram, en vecka, så tycks det dock inte vara med anledning av säkerhetskraven. I en intervju med Sveriges Radio Gotland säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson att det ”behövs göras vissa förtydliganden i de underlag som har gått ut till de rederier som kan tänkas lägga anbud”.

När han ombeds förklara vad för förtydliganden det handlar om svarar han att det är ”ett antal beräkningar som handlar om energi- och miljöfrågor som de behöver redogöra för hur de tänker lösa”.

Horisont har sökt Trafikverkets Karin Bergenås, som är ansvarig för upphandlingen av Gotlandstrafiken. Hon hänvisar, ”på grund av hög arbetsbelastning”, till Trafikverkets presstjänst. Presstjänsten hänvisar i sin tur direkt till Trafikverkets presschef Bengt Olsson. Bengt Olsson har ännu inte svarat.

Nytt sista datum för inlämnandet av anbud för Gotlandstrafiken från 2027 är satt till 7 mars 2024.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024