Samhälle & politik

Gotlands befolkning minskar – efter tio års ökning

TextChrister Bjöhle FotoSveds Signe Söderlund/ Horisont arkiv Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Gotlands befolkning minskar för första gången på tio år. 2023 fanns 61 029 personer folkbokförda på ön, vilket är 144 färre än året innan.

År 2013 bodde 57 161 personer på Gotland. Sedan dess har befolkningen sakta ökat år efter år. 2020 passerades den magiska gränsen 60 000 invånare, då 60 124 personer bodde på Gotland. Detta var en ökning med hela 438 personer, vilket med gotländska mått mätt är en relativt stor ökning men långt ifrån den största under de senaste tio åren. Just 2020 års ökning förklarades delvis av att många valde att flytta till sina fritidsboenden och jobba på distans på grund av pandemin.

2022 sattes den gotländska befolkningen till 61 173, men efter tio år av ökning sjönk alltså befolkningen något under det gångna året. Dock ska det tilläggas att det aldrig förr har bott så många på Gotland som 2022.

 

En del av fjolårsminskningen utgörs av att fler dör än föds på Gotland, men detta är inget nytt utan mer av ett normaltillstånd sett till det senaste decenniet; det brukar dö cirka 100 personer fler årligen än det föds på ön.

En mer anmärkningsvärd siffra i 2023 års statistik är att skillnaden mellan antalet personer som flyttade till Gotland och antalet som flyttade från Gotland var ovanligt lågt.

–2023 var det endast 34 fler som flyttade hit än härifrån. Det är framför allt fler som valt att flytta från Gotland än vad vi hade beräknat; däremot stämmer våra prognoser ganska bra när vi tittar på hur många som valt att flytta hit, säger Region Gotlands koncernkontroller Göran Skoghage i ett pressmeddelande.

En händelse som under 2023 skapade kraftiga diskussioner kring Gotlands attraktivitet som boplats var den markanta prisökningen i färjetrafiken till och från ön som Destination Gotland genomförde under våren i fjol. Även om priserna senare under året också sänktes, fanns det de som övervägde att lämna ön. Horisont skrev om detta i vårnumret 2023.

–Vi behöver bli fler gotlänningar för ökad skattekraft och för att möta kompetensbehoven i offentlig sektor och i näringslivet på Gotland, säger regiondirektör Stefan Hollmark i samma pressmeddelande.

 

Under 2023 föddes 454 barn på Gotland och 666 gotlänningar avled, 2 660 personer flyttade till Gotland medan 2 626 personer flyttade från Gotland – vilket ger en total befolkning på 61 029 personer, varav 30 632 kvinnor och 30 397 män.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, som nyligen presenterat 2023 års befolkningsstatistik, ökade Sveriges totala befolkning med blygsamma 0,3 procent 2023, eller drygt 30 000 personer, till 10 551 707 invånare. Detta är den lägsta folkökningen på 22 år.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024