Samhälle & politik

Myndighet ser brister i ansökan om kalkbrytning

TextChrister Bjöhle FotoTommy Söderlund/ arkiv Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Heidelbergs ansökan om fortsatt brytning av kalksten på norra Gotland har flera brister, anser Länsstyrelsen som bland annat efterlyser fler detaljer kring brytningens påverkan på vattnet i Tingstäde träsk och kring negativa effekter på grundvattnet.  

Heidelberg Materials, före detta Cementa, i Slite har ansökt om tillstånd att fortsätta bryta sten på norra Gotland. Ansökan omfattar brytning av maximalt 114 miljoner ton sten under kommande 30 år, vilket innebär 3,8 miljoner ton om året.

Nu har Länsstyrelsen för Gotlands län lämnat sitt yttrande gällande ansökan, som man menar innehåller flera brister. Dessutom innehåller yttrandet ett indirekt konstaterande av att Heidelbergs brytning kommer att påverka grundvattnet negativt; man skriver: ”Länsstyrelsen anser att bolaget behöver komplettera sin motivering och sina åtaganden för att kunna få undantag från förbud att försämra grundvattnet.”

 

Länsstyrelsens yttrande kan sammanfattas i fem punkter; myndigheten anser…:

…att det i tillståndsansökan saknas säkra bedömningar av hur brytningen kommer att påverka vattnet i Tingstäde träsk.

…att Heidelberg bör ansöka om dispens för flera arter, bland annat svartfläckig blåvinge och svärdkrissla.

…att Heidelberg behöver bli mer specifik i sin motivering och i sina åtaganden för att kunna få undantag från förbud mot att försämra grundvattnet.

…att beskrivningen av utformningen av det transportband och den tunnel som ska byggas mellan Filehajdar och Östra brottet, måste vara mer detaljerad. Detta för att det ska gå att bedöma hur verksamheten kommer att påverka såväl boende i området som det allmänna friluftslivet.

…att Heidelberg bör undersöka och konkret beskriva fler sätt att minska den mängd vatten som pumpas från brotten och rakt ut i Östersjön.

–Det är en mycket omfattande verksamhet, dessutom i ett känsligt område, så det är inte så konstigt att ansökan blir omfattande, säger Stefan Persson på miljö- och vattenenheten vid Gotlands länsstyrelse, i ett pressmeddelande.

Samtidigt konstaterar han att det finns positiva saker att framhäva i bolagets ansökan.

–Vi ser att bolaget har ansträngt sig för att beskriva hur den planerade verksamheten kommer att påverka omgivningen; de har också föreslagit ett antal skyddsåtgärder för att mildra påverkan.

 

Ärendet ska nu avgöras i mark- och miljödomstolen, som först kommer att gå igenom alla yttranden, eventuellt begära in kompletteringar, och sedan ta beslut i fallet.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024