Fallet Sjögren

Fler träffar under andra sökdagen

TextChrister Bjöhle FotoChrister Bjöhle Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Efter tre markeringar för mänskliga skelettdelar under första dagen blev det ytterligare två markeringar under dag två, när sökningarna med skelettsökhund efter försvunne Sven Sjögrens kvarlevor fortsatte under måndagen.

 

Första dagens sökningar sågs som en succé, då skelettsökhunden Breeze markerade för träff på tre platser alldeles intill varandra. Men när sökningarna fortsatte under den andra dagen av planerade fyra, markerade hunden för träff på ytterligare två platser – vitt skilda från både varann och från söndagens tre träffar.

–Blandade känslor, konstaterar Urban Gärdek från podden Kalla Fall, initiativtagare till sökningarna, med anledning av att det är så långt mellan de olika träffarna och att Sven Sjögren orimligen kan ligga på mer än ett ställe.

 

Måndagens första träff markerades i ett skogsparti i Etelhem, förvisso i närheten av tippen där söndagens markeringar gjordes men inte så nära att det känns rimligt att tro att de skulle härröra från samma källa.

Eftersom marken där Breeze markerade var sandig och lättgrävd, och tillstånd från markägaren fanns att gräva, gjordes en utgrävning för hand direkt på platsen. Ingenting hittades förutom en liten bit av vad som tros vara järn.

–Det var inget uppenbart föremål, kanske en bit slagg eller så. Men vi får kolla upp det, säger Urban Gärdek.

 

Hela sökteamet förflyttade sig sedan till Lummelunda och området nordost om Sven Sjögrens hus, där en väg anlades kort efter Sjögrens försvinnande – samma väg som polisen också grävde upp under utredningens gång, då helt utan några fynd.

Även i Lummelunda markerade skelettsökhunden, detta tämligen långt upp i slänten bakom huset och därmed ganska nära stora landsvägen. Markeringen gjordes inte i den gamla vägen utan i terrängen intill.

Området är ett naturreservat och ägs av Naturvårdsverket, vilket kan försvåra möjligheterna att få tillstånd att gräva på platsen. Kontakter kommer att tas, men när fortsatta undersökningar av just denna plats kan genomföras får tiden utvisa.

 

I dag tisdag fortsätter sökningarna, som ni förstås även fortsättningsvis kan följa via Horisont.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024