Fallet Sjögren

Ny podd ska granska kalla fall på Gotland

TextCarl-Henrik Fridén FotoTommy Söderlund Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Horisonts reporter och chefredaktör Christer Bjöhle samt Urban Gärdek och Tobias von Braun, som alla under lång tid granskat fallet Sven Sjögren, startar en ny podd, ”Kalla fall”. 

 

Fallet med Sven Sjögrens försvinnande 1972 fortsätter att engagera. Nu tar podd-makarna Urban Gärdek och Tobias von Braun nästa steg. I ett nytt  samarbete med Horisont och chefredaktören Christer Bjöhle sjösätter de tre under våren en helt gotländsk podd: ”Kalla fall”.

Först ut i vår blir en så kallad skeletthund som kommer till Gotland för att hjälpa till i sökandet efter Sven Sjögrens kvarlevor.

Efter 37 uppskattade poddavsnitt under 2021 om just lantbrukaren i Lummelunda, Sven Sjögren, som har varit försvunnen under oklara omständigheter sedan hösten 1972, gör trion gemensam sak i den nya podden. Med ”Kalla fall” lämnar Urban Gärdek och Tobias von Braun poddportalen ”Olösta Mord” och kommer att tillsammans med Christer Bjöhle att koncentrera sig på gotländska kalla fall i en ny podd – först ut blir fortsättningen på granskingen av de oklara omständigheterna kring Sven Sjögrens försvinnande.

– Sjögrenfallet har visat att det finns en större potential att arbeta vidare med i det här formatet. Med ”Kalla fall” satsar vi mer på ett dokumentärt upplägg än tidigare, förklarar Urban Gärdek.

Under våren kommer trion Gärdek, von Braun och Bjöhle att ta hjälp av en så kallad skeletthund, en hund specialiserad på att nosa rätt på gamla benrester. I nuläget finns blott en sådan hund i Sverige, och den är under utbildning i detta nu.

Utifrån det som grävgruppen hittills kommit fram till i fallet, kommer hunden söka av utvalda områden på Gotland där det finns fog att tro att Sven Sjögrens kropp skulle kunna ha gömts undan.

För Christer Bjöhle, Horisonts chefredaktör, innebär det mer renodlade formatet i den nya podden en rent yrkesmässig och direkt publicistisk fördel.

– Som journalist har jag alltid försökt ha med så många personer och röster som möjligt för att få en så bred bild som möjligt. I den nya podden kommer vi också att göra många röster hörda, säger Christer Bjöhle.

Trion bakom de redan tidigare uppmärksammade avsnitten och artiklarna i Horisont om Sjögren, men även de mer direkta insatserna med eftersökningar på olika platser på ön samt de grävningar som har genomförts det senaste året, har tidigare samarbetat genom utbyte av material och uppgifter i den mer informella Grävgruppen.

Alla med det gemensamma ingångsvärdet att de sedan många år har intresserat sig för oklarheterna kring Sven Sjögren. Medan Christer Bjöhle har tagit sig an materialet utifrån ett direkt journalistiskt perspektiv, har Gärdek och von Braun engagerat sig på ett mer privat plan. Gärdek är läkare från Solna medan von Braun är gymnasielärare i historia och geografi i Göteborg. Båda har ett mångårigt intresse för ouppklarade brott.

– Jag har alltid varit intresserad av true crime, långt innan jag ens visste att det var en genre, förklarar Tobias von Braun.

Deras gemensamma intresse för fallet Sven Sjögren är också flerårigt.

För Visbyfödde Tobias blev en nattlig utflykt till Lummelundagrottorna med fritidsgården Puma på 1990-talet en första ögonöppnare. När han och Urban sedan kom att sommarjobba som guider på grottan, visade det sig att deras intresse var gemensamt.

– Det var då det började ta fart. När vi sedan fick ut förundersökningen blev det mer på allvar, förklarar Urban Gärdek.

Första avsnitteN av ”Kalla fall” kommer att publiceras under våren, uteslutande med en uppdatering av Sjögrenfallet. Framöver är avsikten att den nya podden ska bredda sin granskning och bevakning.

– Vi börjar uteslutande med gotländska fall, både lösta och olösta. De behöver inte vara så att säga ”kalla” utan det kan också vara något i avslutade fall där det kan finnas juridiska tvistigheter, förklarar Urban Gärdek.

– Och vi kommer inte enbart att ägna oss åt mordfall, säger Christer Bjöhle.

* Podden kommer att gå att hitta ”där poddar finns”, som det brukar heta, men givetvis ocskå via Horisonts hemsida www.horisontmagasin.se.

 

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024