Samhälle & politik

Pinnjakt inom polisen

TextLinnea Nilsson FotoSveds Signe Söderlund Publicerad
Artikeln finns att läsa i sin helhet i Horisont nr 52 (januari-februari 2020)

Dela på FacebookDela på Twitter

Polisen har i uppdrag att redovisa bättre statistik varje år. Trots bristande resurser ska antalet utredda ärenden vara ”ett bättre” vid årets slut. Enligt kritiker inom Gotlandspolisen har uppdraget lett till en pinnjakt där enkla fall prioriteras samtidigt som det saknas resurser att utreda allvarlig brottslighet. Bland annat har en anmälan om våldtäkt mot barn blivit liggande outredd.

Polismyndigheten har i uppdrag att redovisa så kallade gröna siffror vid årets slut. Det är ett nationellt mål och gäller alla regioner, så även Gotland. Varje år ska andelen uppklarade fall vara något fler än året innan. ”Ett bättre” räcker för att få gröna istället för röda siffror och nu växer kritiken mot vad som kommit att kallas en ”pinnjakt”. Bland annat har poliser i Stockholm vittnat i Aftonbladet om hur jakten på fin statistik prioriteras framför omtalade Operation Rimfrost.

Även på Gotland finns kritiker. Enligt uppgifter till Horisont har det inom Gotlandspolisen varit ett ökat fokus på enkla ärenden under hösten 2019, för att förbättra statistiken inför årsskiftet. Enkla ärenden har prioriterats, exempelvis ringa stöld, cykelstöld och fall som redan varit på god väg att bli färdiga. Samtidigt har det saknats resurser att utreda allvarliga ärenden, som ofta kräver mycket tid, som exempelvis brott i nära relation.
– Någon gång i oktober upptäcktes det att vi riskerade att få röda siffror och sedan dess har det varit en så kallad pinnjakt. Vi har visserligen haft balanskommissioner förr, när det avsatts resurser för att beta av enkla ärenden, men jag har aldrig varit med om att det på samma sätt lett till att den här typen av allvarliga ärenden blivit liggande. Det finns till och med ett ärende med en våldtäkt mot barn som inte har någon handläggare knuten till sig, säger en Gotlandsutredare som vill vara anonym.

Uppgifterna bekräftas delvis av åklagare Susanne Wihlborg. Hon arbetar med ärenden som rör barn, sexualbrott och relationsvåld och under hösten 2019 har hon fått skicka ovanligt många påminnelser till polisen rörande fall som inte blivit utredda. Hon har hört talas om polisens mål om att redovisa ”ett bättre – statistik”, men säger att hon inte kan veta om detta är förklaringen.
– Jag har mött trötta och ledsna utredare som berättat om sin arbetssituation, men jag har inte sett några direktiv eller fått det bekräftat från någon chef att det är så. Jag kan bara säga att jag skickat ovanligt många påminnelser och att jag fått till svar att det saknas utredningskapacitet.
Om det stämmer att polisen prioriterar enkla brott framför allvarliga för att få bra statistik, vad tänker du om det i så fall?
– Det är så klart helt orimligt. Det är vansinne att låta allvarlig brottslighet ligga i någon slags jakt på att få fler ärenden. Våra missbrukare kan man ta in varje dag, om man vill få ärenden, men att göra det kontra att jobba med allvarlig brottslighet, där vi har offer, då är det helt självklart vad som bör prioriteras. Om vi inte utreder den här typen av brott direkt sprids dessutom känslan av att det inte är någon idé att anmäla. Den här typen av brott måste fångas upp kvick. Deras mod och förmåga ebbar lätt ut om de upplever att ingen hakar på när de väl berättat om vad de varit med om, säger hon.
Stämmer det att en anmälan om våldtäkt mot barn blivit liggande?
– Det kan stämma att jag har påmint om ett sådant ärende och fått till svar att det saknas utredare och kapacitet. Men alla ärenden som jag fått påminna om är allvarliga.

Annons

Vill du läsa resten av artikeln?

Artikeln finns att läsa i sin helhet i Horisont nr 52 (januari-februari 2020)

PAKET 1 – 89 kr

Köp detta nummer

  • Du får detta nummer hemskickat omgående (porto 45 kr tillkommer).
  • Du betalar via Swish eller faktura.

Köp nummer

PAKET 2 – 49 kr/ månad

Digital prenumeration

  • Du får tillgång till detta och kommande nummer som e-tidning.
  • Betalningen dras månadsvis från ditt konto.
  • Prenumerationen är fortlöpande.

Börja prenumerera

PAKET 3 – 599 kr

Ettårsprenumeration
(6 nr)

  • Du kan läsa detta nummer digitalt omgående.
  • Du får kommande sex nummer hemskickade.
  • Du betalar via Swish, kort eller faktura.
  • Prenumerationen avslutas automatiskt.

Börja prenumerera

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024