Allmänt

Fyrvägskorsning i Klintehamn ska bli rondell

TextChrister Bjöhle FotoKarta Lantmäteriet Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

En vältrafikerad fyrvägskorsning i centrala Klintehamn kommer att byggas om till rondell. 

Rondellen i korsningen där Verkstadsgatan och Hamnvägen ansluter till riksväg 140 beräknas vara klar hösten 2025.

Fyrvägskorsningen där Hamnvägen och Verkstadsgatan ansluter till riksväg 140 är vältrafikerad, dessutom av såväl tung trafik som gång- och cykeltrafikanter.

Hamnvägen är den vägstump som ansluter riksvägen till Klintehamns hamnområde, dit en hel del tung trafik transporterar såväl sten från närbelägna kalkstensbrott som jordbruksprodukter. Verkstadsgatan får från riksvägen in mot centrum och bland annat Coop och idrottsplatsen.

Sedan ett par år tillbaka finns också en cykel- och gångväg längs väg 140 norrifrån, som ansluter till den aktuella korsningen, och detta gör att det framför allt sommartid förekommer en hel del cykeltrafik i området.

Trafikverket upphandlar nu ombyggnationen av korsningen till en rondell. Även cykel- och gångbanor i området ska göras om och förbättras. Ambitionen är att förbättra trafiksituationen och öka säkerheten för all typ av trafik i området.

I nuläget ansvarar staten för väg 140 samt av Hamnvägen, medan Verkstadsvägen är kommunal.

Rondellen beräknas stå klar att tas i bruk hösten 2025.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024