Allmänt

Vägen till populär badplats stängs av i dag

TextChrister Bjöhle Fotokartskiss Länsstyrelsen Gotlands län Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Hade du tänkt åka till Blå lagunen på norra Gotland och bada i dag eller i morgon? 

Tänk om – vägen till den populära badplatsen är nu stängd i två dagar på grund av vägarbete.

Det före detta kalkstensbrottet Blå Lagunen i naturreservatet Bästeträsk på norra Gotland är ett mycket populärt besöksmål sommartid, då badsugna närmast vallfärdar dit. Vägen till badplatsen går igenom ett område av våtmark, ett så kallat rikkärr som är en särskilt värdefull typ av våt- eller myrmark med en stor biologisk mångfald. Eftersom vägen delvis hämmar vattenflödet i området, så har ena sidan av vägen nu blivit för blöt och andra sidan för torr.

För att åtgärda detta kommer en vägtrumma att grävas ned under vägen, för att gynna till- och avrinning på båda sidor av vägen och därmed bibehålla ett så naturligt vattenflöde som möjligt i området. Arbetet beräknas ta två dagar i anspråk, och vägen till Blå lagunen är därmed helt avstängd i dag torsdag och i morgon fredag, den 13 och 14 juni.

Detta innebär att det inte är möjligt att ta sig till Blå lagunen med vare sig bil eller cykel. Länsstyrelsen, som ansvarar för Blå lagunen och omkringliggande naturreservat, upplyser om att det dessutom är olämpligt att gå till fots längs vägen, eftersom den kommer att utgöra en byggarbetsplats och flera tunga fordon kommer att vara i drift.

Dock, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida, är parkeringen vid närliggande Bästeträsk fortfarande öppen, liksom badplatsen där.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024