Samhälle & politik

USA får tillgång till gotländska militärbaser

TextChrister Bjöhle FotoTommy Söderlund/ Horisont arkiv Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Amerikanska soldater kommer i framtiden att kunna nyttja militära områden på Gotland, enligt det avtal som nyligen skrevs under mellan Sverige och USA.

Exakt hur närvaron kommer att se ut är inte inskrivet, men Visby är ett av de 17 militära områden som ingår i avtalet.

Den amerikanska försvarsmakten har redan viss tillgång till utvalda militärområden i Norge och Danmark, och under det gångna året har nu Sverige och USA arbetat på ett liknande avtal för amerikansk trupps närvaro på svensk mark.

Tisdag 5 december, skrevs avtalet – kallat DCA, Defence Cooperation Agreement – under av Sveriges försvarsminister Pål Jonson, på plats i Washington DC, och hans amerikanske motsvarighet Lloyd J Austin III, vilket också innebar att det offentliggjorts vilka utvalda svenska militärområden det handlar om.

Visby är ett av dem.

–Gotland ligger oerhört strategiskt i Östersjön, så det är förstås inte oväntat om Gotland är ett av de områden som ingår i avtalet, säger Gotlands regementes kommunikationschef Tomas Ängshammar, som själv inte fått någon förhandsinformation om avtalets innehåll, till Horisont.

 

Avtalet reglerar främst bland annat juridiska aspekter, som tull på försvarsmateriel och arbetstillstånd för soldater. Men i praktiken innebär det också att amerikanska soldater har formellt tillstånd att vistas på fem utvalda svenska militärbaser och att den amerikanska försvarsmakten ska kunna förvara materiel på dessa baser för att få snabbare tillgång om det uppstår en situation då amerikanska försvaret anser sig behöva agera i Sveriges närområde.

Som jämförelse kan nämnas att det motsvarande avtal som USA har med Norge, medger att USA förvarar utrustning för en hel brigad i ett bergrum – och om det skulle behövas, kan USA flyga dit soldater i princip utan utrustning, eftersom utrustningen redan finns på plats. Något som är betydligt mer tidseffektivt än om soldater och utrustning skulle transporteras över havet först då behov uppstår.

 

Det nu underskrivna avtalet har ingenting med Sveriges medlemsansökan i Nato att göra, utan är ett helt separat avtal mellan just Sverige och USA. Avtalet med USA måste formellt också klubbas av Sveriges riksdag, och troligen kommer det kunna träda i kraft om knappt ett år, hösten 2024.

Senast amerikanska soldater agerade på gotländsk mark var sommaren 2022, under den stora Östersjöövningen Baltops 22. Då landsteg 250 amerikanska soldater på Tofta skjutfält (se bilden ovan).

 

— — —

 

Läs mer om avtalet i nästa nummer av Horisont. Teckna prenumeration via www.horisontmagasin.se/prenumerera

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024