Allmänt

Nu satsar Horisont digitalt!

TextMoa Candil Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

En skärm i en trädgård visar framsidan på Horisont

Sedan 2014 har Horisont bidragit till det gotländska medielandskap med fördjupande journalistik i magasinform. Nu tar vi nästa steg och påbörjar en digital satsning.

Gotlands nyhetsmagasin Horisont startade 2014 och har sedan dess levererat 64 nummer granskande och fördjupande journalistik. Journalistik som väckt uppmärksamhet både lokalt och nationellt och lett till flera priser och nomineringar – nu senast för granskningen av fallet Sven Sjögren.

Nu satsar Horisont digitalt, för att nå ännu fler läsare på Gotland och fastlandet. Ett första steg i satsningen är att erbjuda en blädderbar e-tidning i tjänsten Prenly och en app som redan finns att ladda ner i App Store samt Google Play. I dessa format kan läsaren bland annat välja att få texten uppläst samt anpassa både typsnitt och textstorlek.

Stephan Carlsson är styrelseordförande för H Press, bolaget som ger ut Horisont, och förklarar satsningen:

– Vi brinner för tryckta tidskrifter, men sätter högt upp på dagordningen att vara aktuella och tillgängliga. Därför är det helt naturligt att vi också erbjuder Horisont som ett digitalt magasin, säger han.

Horisont verkar från en unik position i det svenska medielandskapet, helt fristående från politiska intressen eller stora koncerner. Något som också resulterar i en unik journalistik. Det kommer självklart att märkas även i de digitala formaten. Chefredaktör Christer Bjöhle berättar.

– Ett av skälen till att vi startade Horisont för över åtta år sedan var att vi tyckte att det saknades utrymme för fördjupningar, granskningar och ett längre berättande i både text och bild. Det behovet finns ännu mer i dag. Som motpol till det korta och snabba behövs det långa och långsamma, säger Christer Bjöhle.

– I den komplexa värld som vi lever i är det ur demokratisk synvinkel nödvändigt att det finns journalister som kan lägga lång tid på research och som får ordentligt utrymme att berätta och förklara, fortsätter han.

Stephan Carlsson klev in i styrelsen för H Press 2021 och som styrelseordförande 2022, efter att ha följt Horisont sedan starten.

– Jag har imponerats av den gedigna journalistiska kvaliteten och sett Horisont som ett slags motkraft till den dystra utvecklingen mot klickjournalistik, säger han.

– Var åttonde kommun är utan mediebevakning, vilket naturligtvis långsiktigt är ett hot mot demokratin. Här är Gotland lyckligt lottad. Men Horisont är en garant för att också mer djuplodande och granskande journalistik ges en plats även lokalt, vilket är minst lika viktigt för ett fungerande rättssamhälle, menar Stephan Carlsson.

Under hösten kommer Horisonts samtliga nummer att göras tillgängliga digitalt, i form av ett sökbart arkiv. Men redan nu kan du läsa de senaste två numren digitalt, genom ett förmånligt uppstarts-erbjudande som du hittar här.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024