Allmänt

DNA-träff ger nytt hopp i utredningen

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Wisby-hotell-i--webb

Mordet på en nattportier på Wisby hotell 1996 kan ha kommit ett steg närmare sin lösning. Via en så kallad familjesökning har polisen nu namn och personnummer på 225 personer som kan vara nära släktingar till gärningsmannen.

TEXT CHRISTER BJÖHLE FOTO CHRISTER BJÖHLE & TOMMY SÖDERLUND/ ARKIV

Det är över 22 år sedan som Christina Olofson, nattportier på Wisby hotell på Strandgatan i Visby, slogs ihjäl med en bultsax inne i en personalkorridor på hotellet, sent en decembernatt. Sedan några år ligger utredningen i sin helhet på Stockholmspolisens kalla fall-grupp, där fallet är högprioriterat.

Och nu tycks man ha gjort ett stort framsteg.

Tack vare den lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet och som tillåter så kallad familjesökning vid grova brott, har polisen nu kunnat begränsa sina efterforskningar. Tidigare fick polisen bara söka efter gärningspersoner i befintliga DNA-register, men nu tillåts även sökningar på nära släktingar.

– Vi har fått 153 kandidater som kan vara föräldrar eller barn och ytterligare 72 kandidater som kan vara syskon till gärningsmannen, berättar Mats Pettersson, utredare inom kalla fall-gruppen.

Som Horisont kunde berätta i förra numret, har polisen en hittills okänd DNA-profil från brottsplatsen. Denna säkrades egentligen redan dagarna efter mordet 1996, men med den tidens metoder och teknik hittades inte DNA-profilen. Det är först nu på senare tid, när Mats Pettersson och hans mannar har lämnat in gamla fynd från brottsplatsen på nya analyser, som DNA har säkrats.

– Vi har DNA från brottsplatsen. Var och hur det sitter kan jag inte kommentera, men det var på ett viktigt ställe, en plats som är central på brottsplatsen, ett ställe som gör att vi måste betrakta den här DNA-profilen som att den kommer från en person som har med brottet att göra, säger Mats Pettersson.

– Den här profilen säkrades redan då, 1996, av teknikerna som var på plats efter mordet. Men de såg den inte då. Vi har gjort ett omtag i de tekniska bitarna, vi ställde upp en tes och vi bad forensikerna titta på olika saker, och då hittade de den.

UNDER den gångna hösten och vintern har polisen, vilket Horisont också berättade i förra numret, gjort topsningar av poliser och annan behörig personal som befann sig på brottsplatsen under utredningsarbetet direkt efter mordet 1996. Man upptäckte nyligen att alla som arbetat på brottsplatsen inte hade DNA-testats, och den okända DNA-profil man har kunde således tillhöra någon som behörligen befann sig på brottsplatsen direkt efter mordet.

– Men, vi har ju fortfarande inte fått någon träff, inte på behörig personal och inte på någon av dem vi topsat som utomstående tidigare under utredningens gång, säger Mats Pettersson.

Detta stärker teorin att det aktuella DNA-spåret faktiskt tillhör gärningsmannen. Och de svar man nu fått på familjesökningen ger alltså för handen att 153 personer, som finns i registren, har så pass liknande DNA som den okända profilen från brottsplatsen, att de torde vara endera föräldrar eller barn till profilen. Ytterligare 72 personer har DNA-mässiga likheter som antyder att de är syskon till den person som avsatt det aktuella DNA-spåret och som därmed antas vara gärningsman.

 

Vill du läsa mer om senaste nytt kring utredningen av det så kallade hotellmordet i Visby 1996? Köp det aktuella numret av nyhetsmagasinet Horisont hos närmaste återförsäljare (https://www.horisontmagasin.se/var-kan-jag-kopa-horisont/) eller direkt från redaktionen via redaktion@hpress.se.

Teckna en prenumeration via länken https://www.horisontmagasin.se/subscription/, eller över disk på Bokhandeln Wessman & Pettersson, Adelsgatan 5 i Visby, eller mejla prenumerera@hpress.se! 

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024