Allmänt

Stor nyhet för Horisont

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Delägarna Christer Nilsson, Per Wallstedt och Emma Fagerberg får nu sällskap av Martin Ahlquist som köper in sig i H Press.

Delägarna Christer Nilsson, Per Wallstedt och Emma Fagerberg får nu sällskap av Martin Ahlquist som köper in sig i H Press.

Martin Ahlquist blir delägare i H Press AB

Martin Ahlquist, grundare och tidigare chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus, går in som delägare i H Press AB som ger ut magasinet Horisont. Han kommer även att föreslås för val till styrelsen. Horisont utkommer tio gånger per år och är ett fördjupande nyhetsmagasin för och om Gotland.

”När dagstidningarna kämpar med vikande upplagor och redaktionella besparingar presenterar Horisont i varje nummer grävande och fördjupande journalistik av allra högsta klass. Personerna bakom Horisont har på kort tid visat att det visst finns en framtid för den lokala kvalitetsjournalistiken, och det är oerhört roligt att få vara med på den här resan, säger Martin Ahlquist”

För Horisonts del innebär Martin Ahlquists inträde mycket för den marknadsmässiga utvecklingen — men framför allt den journalistiska.

Per Wallstedt, redaktionschef på Horisont och vd på H Press välkomnar Martin Ahlquists engagemang i tidningen:

”Att våga satsa på en journalistisk idé som går emot den nuvarande utvecklingen inom branschen kräver mod, driv och uthållighet. Vi gläds över att Martin Ahlquist, med sitt kunnande och sin erfarenhet, ser det vi ser; en möjlig framtida lösning på hur vi i fortsättningen ska kunna göra kvalitetsjournalistik på lokal nivå. Med honom i projektet kommer vi att kunna utveckla Horisont och lyfta magasinet ytterligare. Vi ser fram emot vårt kommande samarbete.”

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024