Allmänt

Reportage: Rysk opposition avfärdar Gotland

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Artikel införd i Horisont 2/2014

Ryssland utgör ett hot mot Gotland, menar många svenska försvarsivrare.

Också kritiker finns i Sverige, men nu avfärdas det påstådda hotet även från en rysk oppositionspolitiker och Putinkritiker, Vladimir Ryzjkov (bilden).

– Putin är inte alls intresserad av Gotland, fastslår han.

Ingen har kunnat undgå att Gotland har hamnat i stormens öga i den försvarsdebatt som blossat upp i kölvattnet av vårens oroligheter på Krimhalvön i Ukraina. Svenska säkerhetspolisen, Säpo, gick så långt som att hävda att Ryssland förbereder krig mot Sverige.

– Vi ser en förhöjd rysk underrättelseverksamhet på grund av det som händer i Ukraina och på Krim. En del av det här tolkar vi som förberedelser för krig, eller hot om väpnat våld, mot Sverige, sade Wilhelm Unge, chefsanalytiker på Säpo, i Svenska dagbladet i början av april.

Men Säpos misstankar står knappast oemotsagda.

Ryske oppositionspolitikern och Putinkritikern Vladimir Ryzjkov säger till Horisont att Gotland inte är av något som helst intresse för Rysslands president Vladimir Putin.

Vladimir Ryzjkov är mångårig politiker och parti-ledare för People’s Freedom Party; han var villig att ställa upp i senaste presidentvalet men kunde inte då hans parti inte hade tillåtits registreras.

Under den protestvåg mot Putin och hans styre som spreds över landet 2011-2012 hade Ryzjkov en aktiv roll, och under en dragning för nordiska journalister sade han då att ”Putin är farlig, han kommer att försöka behålla makten även om det betyder mord”. Den senaste tidens uppgifter om Putins intresse för Gotland avfärdar han dock bestämt:

– I Putins ögon är enbart före detta Sovjetstater av intresse, förutom Estland, Lettland och Litauen som Natomedlemmar, säger Vladimir Ryzjkov, och fortsätter:

– Därför är fientligheter i Östersjöområdet, som mot Finland och Sverige, eller Gotland, exkluderat.

Journalisten och dokumentärfilmaren Malcolm Dixelius, Rysslandskorrespondent för Sveriges television under 1970-, 80- och 90-talen, resonerar likartat.

– Det som hänt på Krim är naturligtvis ett obehagligt exempel på Putins och hans anhangs förvridna syn på Rysslands plats i världen. Men det innebär inte något nytt hot mot Sverige; knappast något allvarligt hot mot grannländer där det inte bor många ryssar, säger han.

– Främst är det ett hot mot Rysslands egen framtid och ett betydande nederlag för Putin själv eftersom han riskerar att helt förlora det inflytande Ryssland hade över Ukraina.

När det gäller spekulationerna kring Rysslands intresse för, eller hot mot, just Gotland, avfärdar Malcolm Dixelius dem utan tvekan.

– Varför? Det finns inga ryssar att försvara på Gotland, och ön är utsatt vem som än sitter på den. Den strategiska vinsten är begränsad. Gotland kan bara bli intressant i ett perspektiv där det pågår ett storskaligt krig med flera länder inblandade, men då skulle det ändå krävas väldigt speciella- om-ständigheter för att Gotland skulle bli ett militärt mål. Ur svensk synvinkel är Gotland en bra plats att vara på för att kunna varna för oförutsedda händelser, men det är en ganska hopplös uppgift att försvara militärt.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024