Föregående: Nästa:

Pinnjakt inom polisen

IMG_4041

 

Polisen har i uppdrag att redovisa bättre statistik varje år. Trots bristande resurser ska antalet utredda ärenden vara ”ett bättre” vid årets slut. Enligt kritiker inom Gotlandspolisen har uppdraget lett till en pinnjakt där enkla fall prioriteras samtidigt som det saknas resurser att utreda allvarlig brottslighet. Bland annat har en anmälan om våldtäkt mot barn blivit liggande outredd.

TEXT Linnea Nilsson

Polismyndigheten har i uppdrag att redovisa så kallade gröna siffror vid årets slut. Det är ett nationellt mål och gäller alla regioner, så även Gotland. Varje år ska andelen uppklarade fall vara något fler än året innan. ”Ett bättre” räcker för att få gröna istället för röda siffror och nu växer kritiken mot vad som kommit att kallas en ”pinnjakt”. Bland annat har poliser i Stockholm vittnat i Aftonbladet om hur jakten på fin statistik prioriteras framför omtalade Operation Rimfrost.

Även på Gotland finns kritiker. Enligt uppgifter till Horisont har det inom Gotlandspolisen varit ett ökat fokus på enkla ärenden under hösten 2019, för att förbättra statistiken inför årsskiftet. Enkla ärenden har prioriterats, exempelvis ringa stöld, cykelstöld och fall som redan varit på god väg att bli färdiga. Samtidigt har det saknats resurser att utreda allvarliga ärenden, som ofta kräver mycket tid, som exempelvis brott i nära relation.
– Någon gång i oktober upptäcktes det att vi riskerade att få röda siffror och sedan dess har det varit en så kallad pinnjakt. Vi har visserligen haft balanskommissioner förr, när det avsatts resurser för att beta av enkla ärenden, men jag har aldrig varit med om att det på samma sätt lett till att den här typen av allvarliga ärenden blivit liggande. Det finns till och med ett ärende med en våldtäkt mot barn som inte har någon handläggare knuten till sig, säger en Gotlandsutredare som vill vara anonym.

Uppgifterna bekräftas delvis av åklagare Susanne Wihlborg. Hon arbetar med ärenden som rör barn, sexualbrott och relationsvåld och under hösten 2019 har hon fått skicka ovanligt många påminnelser till polisen rörande fall som inte blivit utredda. Hon har hört talas om polisens mål om att redovisa ”ett bättre – statistik”, men säger att hon inte kan veta om detta är förklaringen.
– Jag har mött trötta och ledsna utredare som berättat om sin arbetssituation, men jag har inte sett några direktiv eller fått det bekräftat från någon chef att det är så. Jag kan bara säga att jag skickat ovanligt många påminnelser och att jag fått till svar att det saknas utredningskapacitet.
Om det stämmer att polisen prioriterar enkla brott framför allvarliga för att få bra statistik, vad tänker du om det i så fall?
– Det är så klart helt orimligt. Det är vansinne att låta allvarlig brottslighet ligga i någon slags jakt på att få fler ärenden. Våra missbrukare kan man ta in varje dag, om man vill få ärenden, men att göra det kontra att jobba med allvarlig brottslighet, där vi har offer, då är det helt självklart vad som bör prioriteras. Om vi inte utreder den här typen av brott direkt sprids dessutom känslan av att det inte är någon idé att anmäla. Den här typen av brott måste fångas upp kvick. Deras mod och förmåga ebbar lätt ut om de upplever att ingen hakar på när de väl berättat om vad de varit med om, säger hon.
Stämmer det att en anmälan om våldtäkt mot barn blivit liggande?
– Det kan stämma att jag har påmint om ett sådant ärende och fått till svar att det saknas utredare och kapacitet. Men alla ärenden som jag fått påminna om är allvarliga.

Sofie Fernerud är gruppchef inom Gotlandspolisen och även hon bekräftar att många allvarliga ärenden blivit liggande under hösten. Som gruppchef fördelar hon ut aktuella ärenden till utredare, när det finns luft i schemat.
– Men nu var det länge sedan någon kunde ta nya ärenden och som du säkert förstår är det inte tillfredställande att ha det så här, säger hon.

Hon bekräftar också att det gjorts en nationell satsning för att förbättra statistiken, kallad ”ett bättre”, där ingen hänsyn tas till om ärendet gäller grov kvinnofridskränkning eller ringa narkotikabrott.
– På pappret blir det samma sak och det är klart att det inte är populärt hos oss. Vi vill satsa på det med hög prioritet, säger hon.
Hon menar dock att Gotlandspolisens största problem är en brist på kvalificerade utredare, som kan arbeta med alla typer av brott. De utredare som satts för att beta av enklare brott, kan inte per automatik flyttas över till ärenden som rör brott i nära relation. Enligt Sofie Fernerud finns det inget enkelt samband mellan satsningen ”ett bättre” och bristen på utredningsresurser.
– Hade man ställt om verksamheten och bara jobbat för att få gröna siffror, så nej, det hade vi aldrig köpt. Problemet är att vi har för få utredare, säger hon.

Torbjörn Nilsson är polischef för polisområde Gotland. Han tycker inte att förbättringsuppdraget ”ett bättre” är ett problem.
– De är naturligt, tycker jag, att en myndighet har i uppdrag att hela tiden effektivisera sin process och bli bättre i det den gör. Inte minst med tanke på hur stort fokus det är på brottslighet idag, säger han.

Han vill heller inte bekräfta att det pågått en speciell satsning inom Gotlandspolisen med syfte att förbättra statistiken inför årsskiftet eller en uttalad strategi att prioritera enklare fall.
– Jag har aldrig sagt att vi ska prioritera enklare ärenden. Däremot stämmer det att vi har ett uppdrag att bli effektivare och naturligtvis har vi pratat om det, säger han.
Varför är det viktigt att få fler ärenden vid årets slut?
– Det här är ett mått, men skulle vi bara titta på det så skulle det bli trubbigt. De mer komplexa ärendena ska naturligtvis också utredas. Det kommer alltid vara så att vi jobbar från två håll.
Flera allvarliga brott ska han blivit liggande under hösten utan utredare, till exempel brott i nära relation och våldtäkt mot barn. Åklagare Susanne Wihlborg har fått påminna mer än vanligt. Vad beror det på?
– Min bild är att det ser bättre ut i år, vilket inte behöver innebära att Susanne Wihlborg inte har rätt. Hon har en skyldighet att påminna, och det kan alltid bero på olika saker när ett ärende inte kan utredas. Barn som ska förhöras kan inte sättas i händerna på vem som helst, det krävs särskilda utbildningar för att göra det och vi har en brist på utredare. Svensk polis i stort är bemannade till 80 procent av vad behovet är, även om vi på Gotland ligger bättre till. Den problematik vi har på Gotland, med att vi har mer att göra än vad vi hinner hantera, är ingenting mot hur det ser ut i storstadsregionerna.
Hur ser du på kritiken mot att prioritera enkla fall när allvarliga ärenden ligger?
– Jag är en av kritikerna till de bristande resurserna inom polisen. Samtidigt går det inte att dra en parallell mellan att prioritera enkla ärenden och att strunta i svåra, det är mycket komplexare än så. Vi behöver fler utredare och kommer också rekrytera två nya inom kort, med viktig kompetens att utreda just den här typen av ärenden. Men jag vill också vända på diskussionen. Även bakom ett ringa narkotikabrott finns det en människa, så det handlar inte bara om statistik. Det är lika viktigt att utreda den typen av ärenden.

Men jakten på gröna siffror kan även få omvänd effekt, berättar den anonyma utredare som Horisont talat med. När det i mitten av december stod klart att Gotlandspolisen skulle kunna redovisa gröna siffror för 2019, när plus ett hade uppnåtts, uppmanades istället utredarna att vänta med att redovisa färdiga ärenden till åklagare.
– Vi får inte gå plus 25 heller för då blir det för svårt att nå gröna siffror 2020, berättar utredaren och tillägger:
– Det känns inte bra att hålla på ärenden. Jag tror att människorna bakom vill ha det avklarat så fort det går, även när det gäller de enklare brotten.

 

Föregående: Nästa: