Samhälle & politik

Ön förskonad från skjutningar – ”kan vara en tillfällighet”

Gotland är det enda polisområdet i landet som inte drabbats av någon gängrelaterad skjutning – men det kan vara en tillfällighet, menar polisen. För Gotland har grov, organiserad brottslighet, och två kriminella nätverk som främst bedriver narkotikahandel. Det dödliga våldet skulle kunna inträffa även här. –Vi får inte vara naiva […]

Säkrare väg för den som går eller cyklar till Visby hamn

Det ska bli tryggare för människor att gå och cykla mellan Visby hamn och rondellen intill rastplatsen Träffpunkt Gotland i södra Visby. Trafikverket har nu påbörjat förarbetet inför att anlägga en avskild gång- och cykelbana längs färjeleden söderut från hamnområdet.

Två nätverk bedriver narkotikahandel på ön

Gotland är det enda polisområdet i landet som inte drabbats av någon gängrelaterad skjutning – men det kan vara en tillfällighet, menar polisen. För Gotland har grov, organiserad brottslighet, och två kriminella nätverk som främst bedriver narkotikahandel. Det dödliga våldet skulle kunna inträffa även här.

Mer samarbete ska stävja brottsligheten

Genom ett utökat samarbete mellan Polismyndigheten, Region Gotland och länsstyrelsen ska det brottsförebyggande arbetet på ön bli bättre. Det är syftet med ett avtal som nu har skrivits mellan de tre instanserna.

Grönt vatten i kranar i innerstan

Ett antal hushåll i Visby innerstad fick grönt vatten i sina kranar under lördagsmorgonen. Troligen rör det sig om ett läckage från fjärrvärmesystemet.

370 vindkraftverk ett steg närmare verklighet

Den planerade vindkraftsparken Aurora, som är tänkt att ligga 20 kilometer söder om Gotland, får i dag klartecken från länsstyrelsen. Dock med villkoret att flertalet åtgärder måste vidtas för att bland annat fågellivet och naturmiljöerna i området ska skyddas. 

Färjeupphandling skjuts fram – men inga svar på oron

Tiden för att lämna anbud på Gotlandstrafiken skjuts fram en vecka. Men inte med anledning av säkerhetsaspekten eller kravet på svenskflaggad trafik, ställt av bland annat Region Gotland – som över huvud taget inte fått någon respons från regeringen på sin oro.

Gotlands befolkning minskar – efter tio års ökning

Gotlands befolkning minskar för första gången på tio år. 2023 fanns 61 029 personer folkbokförda på ön, vilket är 144 färre än året innan.

Myndighet ser brister i ansökan om kalkbrytning

Heidelbergs ansökan om fortsatt brytning av kalksten på norra Gotland har flera brister, anser Länsstyrelsen som bland annat efterlyser fler detaljer kring brytningens påverkan på vattnet i Tingstäde träsk och kring negativa effekter på grundvattnet.  

Nytt avtal ger USA tillgång till Gotland

När Försvarsmakten utökar närvaron på Tofta skjutfält är det inte bara det svenska försvaret som får tillgång. I framtiden kommer  även amerikanska soldater att nyttja området. Och redan i sommar genomförs en ny storövning på Gotland med utländska trupper närvarande.

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024