Allmänt

Cementas framtidsplaner ställer krav på elförsörjningen

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

cementa-webb

Cementa i Slite är i dag den industri som släpper ut näst mest koldioxid i hela Sverige. Nu ser man över möjligheten att elektrifiera stora delar av sina processer, vilket skulle minska utsläppen avsevärt.

Cementa skulle då gå från att vara en utsläppsbov till att bli storkonsument av el. Det i sin tur sätter skyhöga krav på eltillgängligheten på Gotland – och i praktiken kanske rent av på en tredje elkabel mellan Gotland och fastlandet.

TEXT & FOTO  CHRISTER BJÖHLE

Cementa i Slite är den största fabriken av den internationella cementkoncernen Heidelbergs tre anläggningar i Sverige. Cementas målsättning är att fabrikernas cementtillverkning inte ska ge några koldioxidutsläpp alls år 2030, och därför pågår inom både Cementa och moderkoncernen Heidelberg forskning och studier kring olika sätt att minska utsläppen.

Tillverkning av cement, vilket görs av kalksten och märgelsten, är en process som kräver stora mängder energi – krossad och mald sten värms först upp i flera omgångar, till närmare 1 500 grader i sista steget, för att sedan kylas ned igen. Denna uppvärmning är den stora boven när det gäller koldioxidutsläpp, men koldioxid frigörs även ur själva kalkstenen. Genom förstudien Cem Zero, som Cementa under 2018 har bedrivit tillsammans med Vattenfall, hoppas man nu hitta lösningar för att kraftigt minska koldioxidutsläppen.

Då förstudien inte är klar, är Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb förtegen men hoppfull:

– Vi vill ännu inte gå ut med alltför långtgående slutsatser eftersom förstudien fortfarande pågår, men det finns en hel del spännande delresultat av det som gjorts hittills, så vi har goda förhoppningar att hitta bra lösningar för att minska våra utsläpp, säger hon.

Vill du läsa hela artikeln? Köp Horisont hos närmaste återförsäljare eller teckna en prenumeration genom att klicka på länken https://www.horisontmagasin.se/subscription/

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024