Allmänt

Klarar sig Gotland utan en tredje kabel?

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

DX9A3932 as Smart Object-1

 

En statlig myndighet tar beslut om att inte förstärka det gotländska elnätet med en ny kabel till fastlandet. En annan statlig myndighet får i uppdrag av regeringen att planera för ett hundra procent hållbart energisystem på Gotland.

Mitt emellan sitter öns eget elbolag Geab – som nu utreds av en tredje myndighet för eventuella brott mot el-lagen. Horisont synar turerna kring den framtida, gotländska energiförsörjningen – och ställer sig frågan: Klarar sig Gotland utan kabeln?

Under det senaste halvåret har flera olika statliga myndigheter tagit beslut som direkt eller indirekt är avgörande för den framtida, gotländska elförsörjningen. I våras meddelade Svenska kraftnät, som ansvarar för att hela landet har ett fungerande elnät, att man inte kommer att dra en tredje kabel mellan Gotland och fastlandet, något som det tidigare planerats för i närmare ett decennium.
– Vi såg att det skulle bli väldigt dyrt och den samhällsekonomiska nyttan var för låg, sade Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla SandborgH.

Även på Gotlands energiaktiebolag, Geab, kom beskedet som en total överraskning:
– Vi har ända sedan 2009 löpande fattat beslut som bygger på en ny förbindelse. Vi har anslutit vindkraft och annan förnyelsebar energi – Gotland är i allra högsta grad lämpat för sådan el, då vi har många soltimmar och mycket vind. Vi har gjort stora investeringar och medvetet tagit vissa risker, eftersom vi vetat att det bara handlar om en övergångsperiod på några år, en begränsad period innan den nya kabeln är på plats, säger Geabs vd Jan Karlsson.
– Så beslutet om att inte dra en tredje kabel var väldigt oväntat. Det fanns inte på min radar alls.

Kort därefter kom nästa besked som satte Gotland i energipolitiskt fokus: Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att utreda möjligheter och svårigheter med att göra Gotland till pilotområde för att inom 20 år ha ett hundra procent hållbart energisystem. I mångas ögon förbyttes då besvikelsen efter Svenska Kraftnäts besked mot glädje och framtidstro.
– Det här är så spännande att jag har svårt att sova om nätterna, utbrast sol- och vindkraftsentusiasten Per Karlsson på Gangvide farm, där han och hustrun Kickan Karlsson anordnat en årlig energi-expo de senaste sex åren med fokus på förnyelsebara energikällor, när Horisont fick en pratstund med anledning av Energimyndighetens uppdrag.

Samtidigt medför det gotländska elnätet och de två kablar som just nu länkar ön samman med fastlandsnätet vissa begränsningar. De två kablarna är från början gjorda för att transportera el till Gotland, inte från, men i nuläget används de då och då för eltransport i båda riktningarna, vid de tillfällen då det blåser mycket och den gotländska vindkraften går på högvarv.

Dessa begränsningar i nätets kapacitet gjorde, tillsammans med Svenska Kraftnäts upprivna beslut om en ny kabel till Gotland, att Geab kände sig tvingade att ta nästa avgörande beslut i denna historia: i somras meddelade elbolaget att man från och med hösten 2017 inte skulle tillåta fler lokala energiproducenter att koppla på sig på det gotländska elnätet, ett beslut som hos många väckte både förvåning och ilska.

Geabs ledning motiverade beslutet med att nätet redan är ansträngt och att ytterligare påkopplingar skulle äventyra elsäkerheten hos kunderna.
– Det här är ett tråkigt beslut, men vi måste sätta driftsäkerheten på Gotland främst, säger Geabs vd Jan Karlsson.
Känns det som att ni hamnar i kläm mellan de olika statliga myndigheternas viljor och ambitioner? Å ena sidan Svenska Kraftnäts beslut att inte stärka nätet med en ny kabel, å andra sidan Energimyndigheten som har i uppdrag att göra Gotland hundra procent hållbart – i praktiken mer vind- och solkraft?
Jan Karlsson skrattar åt frågan och dröjer med svaret:
– Det var en insinuant fråga… Nej, jag vill inte se det som att vi är ”i kläm”. Det är snarare en tråkig avvägning som vi måste göra. Vi är skyldiga att koppla på nya elproducenter, men vi är också skyldiga att ha en viss nivå på driftsäkerheten.

Vill du läsa hela artikeln? Köp Horisont hos närmaste återförsäljare eller teckna en prenumeration genom att klicka på länken https://www.horisontmagasin.se/subscription/

BILD: SVEDS SIGNE SÖDERLUND

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024