Allmänt

USA vill ta med Patriot till Sverige

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Lägre patriot

I september nästa år kommer Gotland angripas av en fiktiv, luftburen fiende spelad av amerikanska soldater under övningen Aurora 17. USA har visat stort intresse för att delta specifikt på Gotland, men luftvärnsroboten Patriot får de sannolikt inte ta med. Trots att önskemålet finns. 

– Jag ser inte att vi ska ha Patriots till Gotland. Vi vill hellre öva vårt eget luftvärn. Men frågan kan bli politisk, säger övningsledare Bengt Andersson. 

TEXT LINNEA NILSSON FOTO FÖRSVARSMAKTEN

Den 11 september drar Aurora 17 igång. Militärövningen är den största på mer än 20 år och Gotland spelar en avgörande roll. Första veckan ligger fokus på förberedelser, men från och med måndagen i vecka 38 blir det skarpt läge. Då kommer ön att angripas av en fiktiv fiende, spelad av både svenska och utländska soldater. Fienden attackerar Gotland via flyg och/eller helikoptrar och det svenska försvarets uppgift blir att försvara viktiga samhällsfunktioner såsom Visby flygplats, öns hamnar och Visby lasarett.

– Vi ska öva stridens konsekvenser och det kommer bli svåra skadeutfall med många döda, både civilt och militärt, som vi ska se till att ta omhand på ett bra sätt, säger Bengt Andersson, som är övningsledare för Aurora 17.

Han har planerat övningen sedan sommaren 2015 och har personal runt sig som arbetar heltid med uppgiften.

– Vi har kommit ganska långt. Nu är det inte lång tid kvar tills övningen drar igång, sett ur ett planeringsperspektiv, säger han.

Kristina Swaan är informationschef för Amfibieregementet, som har ett samordnande ansvar för de delar av övningen som kommer att utspela sig på Gotland. Hon liknar övningen vid ett stort skådespel som bland annat kommer utspela sig i närheten av Visby flygplats.

– Det blir många skadade och avlidna. Platsen ska kontamineras av något preparat och vi ska öva oss på att hantera det och transportera folk till Karolinska sjukhuset. Sedan ska vi också öva olika skademoment. Vad händer om en tankbil välter eller sprängs? Hur hanterar vi om ett fartyg sjunker i Visby hamn? säger hon.

Inte sedan 1993 har en så omfattande militär övning hållits i Sverige. Försvarets alla delar ska öva tillsammans: Marinen, armén, flygvapnet liksom hemvärnet. Sammanlagt ska nära 20 000 män och kvinnor delta, vilket innebär att 50 procent av hela försvarsmakten engageras. 1993 deltog 23 000 soldater, vilket på den tiden innebar tre procent av försvarets personella resurser.

– Övningens huvudsyfte är att samordna hela försvarsmakten och vi hoppas få en samlad effekt, att ett och ett blir tre. Våra politiker har gett oss i uppgift att bygga ett starkare försvar efter att under lång tid ha haft fokus på internationell tjänst och det beror naturligtvis på omvärldsläget. Försvarsmakten ska återta förmågan att kunna försvara Sverige och det är därför som vi gör det här, säger Bengt Andersson och tillägger.

– Vi är mycket ringrostiga…

Vill du läsa hela artikeln? Köp Horisont hos närmaste återförsäljare. Vill du prenumerera på Horisont? Klicka på länken https://www.horisontmagasin.se/subscription/

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024