Allmänt

Horisonts ledare.

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Ledare-bildGotlands bryggeri har begärt en rättelse av Horisont med anledning av artikeln om det planerade bryggeriet i hamnen. Företaget benämner det som ett ”allvarligt fel” och det gäller uppgiften att Gotlands bryggeri ska ha krävt att inga fartyg ska få lägga till vid kajen utanför.

Detta är en uppgift som Horisont har fått från flera av varandra oberoende källor, vilket dock inte framgick i texten.

Gotlands bryggeri vill ha sagt följande:

”Vi är angelägna om att hamnens intressen tillgodoses i det här projektet. Att fartyg precis som i dag kan använda kajen utanför det nya bryggeriet är tusen gånger viktigare än utsikten från vår restaurang”.

Vi visste genom flera källor det fanns ett inofficiellt dokument som berörde den här frågan, utan att lyckas få tag i det till förra numret, och har därefter jobbat för att komma åt det. Dokumentet visade sig vara en promemoria, i vilken exploateringsstrategen skrivit ner följande:

”Spendrups har uttryckt en oro över att gäster i restaurangen och biergarten inte får ostörd utsikt med anledning av fartyg i färjelägena 1 och 2. Gäster kan också komma att störas av verksamhet i hamnen samt att avspärrningar i delar av hamnområdet kan begränsa tillgängligheten till bryggeriet. Spendrups undrar därför hur Region Gotland tänker prioritera när det gäller de olika verksamheterna samt hur mycket färjeläge 1 och 2 kommer att användas”.

Regionens svar var samma som Horisont skrev i texten; hamnen ska vara hamn.

Så, det framgår inte av promemorian att det ska ha varit ett krav. Det ska härmed rättas. Man kan däremot fundera över om Spendrups verkligen tycker att fartygens tillgång till kajen är tusen gånger viktigare än utsikten från restaurangen, med anledning av promemorian. Att oroas över störd utsikt i en verksam hamn, och över att gästerna kan komma att störas av verksamhet i hamnen, borde — med bryggeriets placering — ha funnits med i beräkningen från början.

Men det kanske bara är vi.

Dagen innan det här numret gick i tryck kom beskedet att förvaltningsrätten upphäver Region

Gotlands beslut att sälja marken där gamla hamn-terminalen ligger till Spendrups. Regionråd Björn Jansson (S) säger till helagotland.se att det är formella delar som förvaltningsrätten anmärker på, och att regionen får göra om det så att allt blir formellt riktigt.

Göra om, göra rätt. Vad kostar det skattebetalarna?

I övrigt noterar vi att just Björn Jansson blev förbannad över den bild Horisont använde i samband med samma jobb och kallade den ”nidbild”. Dels är det för oss obegripligt vart det ”nidiga” kommer in, och dels är frågan om ett regionråd — en offentlig person i maktposition — ska ha synpunkter på vilka bilder som fri press använder.

Sedan är det onekligen oseriöst att en person i den positionen använder svärord när denne kommunicerar sina åsikter om en viss bild.

Men det kanske bara är vi.

Vill du prenumerera på Horisont? Inga problem. Klicka HÄR

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024