Allmänt

I äventyrarens fotspår.

Publicerad

Dela på FacebookDela på Twitter

Nr23

Han ska doktorera i arkeologi i Sydostasien och har rest i den norske äventyraren och marinbiologen Thor Heyerdahls fotspår. 

Studierna har tagit gotlänningen Victor Melander till Australien och tillbaka.

TEXT CHRISTER BJÖHLE FOTO KARL MELANDER

 

Victor Melander, 31 år, har pluggat arkeologi och är just nu doktorand vid Australian National University i den australiska huvudstaden Canberra.

I höstas spenderade han hela terminen ”down under” och ägnade sig då åt studier av arkeologi 0ch synen på densamma i stillahavsområdet. Att gå i ThorHeyerdahls fotspår var inte en given självklarhet, men när möjligheten gavs var Victor Melander inte sen att nappa.

– Det är klart att jag kände till honom och hans resor till Galapagos och Påskön, men jag hade inte så noggrann koll, säger han om ämnesvalet, som egentligen var nästan lika mycket en slump som en aktiv handling.

Biologen, äventyraren och författaren Thor Heyerdahl levde mellan 1914 och 2002 och är kanske bland den breda allmänheten mest känd för sina expeditioner med vassbåtarna Kontiki och Ra. Han ägnade nästan ett halvt sekel åt studier i och av stillahavsområdet, men också åt den något mindre kända så kallade Odenteorin.

– Under slutet av sitt liv försökte han leta rätt på varifrån asaguden Oden kom. Enligt Odenteorin var gudarna människor från början och man föreställde sig att mytologin var mer sanningsenlig än vad många tror. Heyerdahl visste mycket om stillahavsområdet, men hans arbete med Oden-teorin blev lite galet och skapade en del kontroverser, berättar Victor Melander.

Han är nu under våren och sommaren tillbaka i Sverige och på Gotland, men kommer att ägna mycket tid åt att resa runt och läsa in sig på diverse arkivmaterial – dock inte enbart kopplat till Thor Heyerdahl, utan även till ämnet arkeologi i stillahavsområdet.

– Just nu har jag varit i Umeå och fått se på ett gammalt manuskript av en tandläkare i Örnsköldsvik som skrivit om käkar och tänder på människor på Hawaii, berättar han med ett skratt.

– Jag vill inte spekulera i vad exakt mina studier ska leda till – spekulera är inget jag ägnar mig åt – men i slutändan ska det resultera i ett projekt där jag ska diskutera Thor Heyerdahls förhållande till arkeologin som vetenskapsfält och varför det skar sig mellan honom och andra vetenskapsmän; det uppstod rena bataljerna, dueller, emellanåt.

Vill du prenumerera på Horisont? Inga problem. Klicka HÄR

Annons

Horisont magasin

Gotlands nyhetsmagasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christer Bjöhle

Adress: Nyhetsmagasinet Horisont/ H Press AB
Gotlands Kulturrum
Specksrum 6
621 55 Visby
Epost: redaktion@hpress.se 
Telefon: +46 (0)70-288 52 28

Organisationsnummer: 556949-2316

© H Press AB - 2024