Så här behandlar vi dina personuppgifter

För att underlätta god service, korrekt administration och leverans av din prenumeration använder vi oss av modern informationsteknik för behandling av de uppgifter du lämnar oss. Personuppgifter som du lämnar oss vid prenumerationstillfället behandlas av oss så att vi kan fullgöra prenumerationsåtagandet.

Leverans

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar.

Uppsägning

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att mejla prenumeration@hpress.se. Återbetalning medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum.

Förlängning

En prenumeration förlängs inte automatiskt utan endast genom en aktiv handling av prenumeranten.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift tillkomma på påminnelseavi/faktura.