ettor plus vi NY
Fredrik Emdén, Eva Carlsson Daun, Maria Molin, Tommy Söderlund, Christer Bjöhle, Emelie Bergbohm, Sveds Signe Söderlund, Agnes Dunder och Per Wallstedt.

 

KONTAKT:

Tips och frågor som rör det redaktionella innehållet och journalistiken: 

Christer Bjöhle, nyhetschef och ansvarig utgivare, reporter och layoutansvarig: christer@hpress.se eller 070 288 52 28

Redaktionen allmänt: redaktion@hpress.se

Frågor om annonsering och prenumerationer: 

Christer Bjöhle, chefredaktör: christer@hpress.se eller 070 288 52 28

Annonsärenden: annonsera@hpress.se

Prenumerationsärenden: prenumerera@hpress.se

Övriga frågor, administration, förlaget, etc: 

Per Wallstedt, vd: per@hpress.se eller 070 655 81 89

 

Horisont är ett gotländskt nyhetsmagasin som kommer ut sex gånger om året. Horisont fokuserar på undersökande journalistik, fördjupande artiklar, bildreportage och personporträtt, alltid med Gotland och gotlänningar som utgångspunkt. Horisont strävar efter en journalistik som belyser nyanserna mellan svart och vitt, som sätter in lokala skeenden i ett större sammanhang och som låter alla parter komma till tals och tala till punkt.

Horisont är helt oberoende av politiska eller andra intressen. Magasinet ges ut av moderbolaget H Press AB; Christer Bjöhle och Per Wallstedt, som också arbetar för Horisont, är majoritetsägare i H Press. Det första numret av Horisont kom ut i slutet av mars 2014.

 

Horisont kostar 549 kronor för ett helt år. Du får då sex nummer direkt hem i brevlådan – och du stöttar vår satsning på fördjupande lokaljournalistik i magasinsform, den enda i sitt slag i hela landet. För att teckna en prenumeration, mejla prenumerera@hpress.se!

Vi hoppas ni reagerar, tycker, tänker – och hör av er till oss! Inte minst skickar in tips om vad ni vill att vi ska fördjupa oss i och skriva om.

 

 

Vanliga frågor: 


Var kan jag köpa Horisont?

Du kan köpa Horisont i butik, eller direkt av oss på redaktionen. Kontakta oss på redaktion@hpress.se om du söker efter ett visst nummer, nytt eller gammalt.

Varför har jag inte fått Horisont?
Om senaste numret av Horisont borde kommit för flera dagar sedan och din prenumeration inte har gått ut, kontakta oss på prenumerera@hpress.se.

Jag vill ändra min adress, hur gör jag det smidigast?
Skicka ett mejl till prenumerera@hpress.se och meddela vem du är och vilken adress som gäller i fortsättningen. Sker det för nära inpå utgivningen av ett nytt nummer kanske ändringen inte hinner gå igenom förrän till numret därefter.

Måste jag säga upp min prenumeration om jag inte vill fortsätta prenumerera?
Nej; när din pågående prenumeration är på väg att ta slut, kommer vi att skicka ut ett erbjudande om förlängning på ett år, tillsammans med en faktura. Om du vill förlänga så betalar du förstås, men om du inte vill förlänga behöver du inte göra någonting alls. Vi förlänger inga prenumerationer automatiskt, utan prenumeranten måste själv aktivt välja att teckna/förlänga en prenumeration.

 

GDPR-lagstiftningen: 

Vilka uppgifter sparar vi om dig?

För att vi ska kunna leverera vår produkt till dig som prenumerant, behöver ditt namn och din postadress. Utöver det sparar vi mejladress och telefonnummer i den mån du har uppgett dem i din kontakt med oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid ditt avtal (prenumerationen) med oss gäller, samt ytterligare den tid därefter som krävs för att vi ska kunna säkerställa huruvida du vill förlänga ditt avtal med oss.

Vilka har tillgång till uppgifterna om dig?

Enbart personer som för Horisonts räkning jobbar med och sköter vår prenumerationshantering har tillgång till era personuppgifter. Vi kommer aldrig att säljare vidare eller lämna ut personuppgifter till tredje part.

Vilka rättigheter har du att få tillgång till de uppgifter vi har om dig?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter stryks ur våra register. Om du begär att vi raderar dina uppgifter innan vårt avtal med dig som prenumerant går ut, kommer vi att sluta skicka återstående tidningar och vi kommer i sådant fall inte att betala tillbaka några pengar.