Föregående: Nästa:

”Ett monster man inte ser ansiktet på blir mer skrämmande.”

magnusiversen

Magnus Iversen är chef för intensivvården i Visby. Han är en av personerna som under våren vittnat om sina erfarenheter i Horisonts tidsdokument över Coronavåren 2020. BILD: Linnea Nilsson

Namn: Magnus Iversen
Ålder:
58 år
Gör:
Läkare och verksamhetschef för anestesi-, operation- och intensivvården på Visby lasarett
Bor: I Visby

Den 30 april:
Magnus Iversen är chef med ansvar för vården av covid-sjuka på Visby lasarett. Vi ska ses utanför huvudentrén för en utomhusintervju, men han blir sen. ”Fastnat i möte med SKR/SoS” skriver han i ett sms, följt av ”Kan du vänta?”. Landets intensivvårdschefer har dagliga avstämningar i digitala möten, och från flera regioner ges en mörk bild.
– Vi befinner oss i olika faser där Gotland och Skåne inte är så drabbade ännu, medan kollegorna i Sörmland och i Stockholm har det oerhört tungt. De gör ett fullständigt fantastiskt arbete där uppe, säger han när mötet är över och vi hunnit sätta oss på varsin sida av en bänk, strax utanför akutintaget.
Framför oss står det gula coronatältet uppställt på parkeringen, men enligt Magnus Iversen har det inte används så frekvent. Istället har det upprättats en extra ingång till akutmottagningen dit alla med influensaliknande symtom hänvisas.
Magnus Iversen har arbetat på Visby lasarett sedan hösten 2018. Han är läkare med inriktning på anestesi, narkos och intensivvård, och hade 25 års erfarenhet från Stockholm då han blev erbjuden chefsjobbet i Visby.
– Lasarettet är ett fantastiskt bra sjukhus, det är familjärt och trivsamt och alla är måna om att göra ett bra jobb. Det lilla sjukhuset har många fördelar, säger han om varför han tackade ja.
Kan det också vara skört att vara ett litet sjukhus?
– Klart att det är skört att vara liten, men vi är inte ensamma. Jag sitter varje dag i möten med hela landet och trots att vi är det enda sjukhuset på Gotland, så är vi en del av en större region. Vi räknar med att kunna vårda ett stort antal patienter här på plats, men vi kan också transportera patienter till fastlandet om det behövs, säger han.

Än så länge har det vårdats som mest två covid-patienter samtidigt på intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett. Magnus Iversen svarar lite svävande på frågan om hur många det finns kapacitet att vårda samtidigt, men säger att han räknar med att kunna skala upp resursen ”tillräckligt mycket”.
– Vi måste vara beredda att skala upp till en storlek vi aldrig haft här tidigare, säger han.


Vill du läsa hela artikeln om Magnus Iversen, och Horisonts tidsdokument över Coronavåren 2020? 
Köp det aktuella numret av nyhetsmagasinet Horisont hos närmaste återförsäljare eller direkt från redaktionen via redaktion@hpress.se. Tidningen går också att köpa digitalt, som pdf. Mejla oss!

Teckna en prenumeration genom att mejla prenumerera@hpress.se, eller över disk på Bokhandeln Wessman & Pettersson, Adelsgatan 5 i Visby. 

Föregående: Nästa: