Föregående: Nästa:

Båten vs flyget

batflyg-uppslag

 

Det går inte att resa till och från Gotland utan att bidra till växthuseffekten om man inte gör som Greta Thunberg och seglar. Både båten och flyget har stora utsläpp av koldioxid. Men vem släpper egentligen ut mest och hur lång tid kommer det att ta innan det går att resa klimatneutralt till ön?

TEXT: LINNEA NILSSON

Gunnar Jonasson är flygplatschef på Visby Airport sedan åtta år. Horisont träffar honom för att få veta mer om hur inrikesflyget ska lyckas bli fossilfritt.

Branschen har som mål att alla inrikesflyg ska vara fossilfria år 2030, är det möjligt?
– Flyget är en del av framtidens transporter, men det ska vara hållbart och det har tagit fram en rad utfästelser från branschen i Sverige för att det ska bli så. Ute i Europa är man väldigt fascinerad över det här, hur den svenska modellen fungerar och hur vi går ihop och sätter gemsamma mål. Enligt branschens färdplan handlar det om energieffektiviseringar, förnybara bränslen och om en elektrifiering av flyget. Nu behövs en rad politiska beslut för att det ska lyckas.
Hur mycket släpper flygen till Gotland ut?
– De enskilda bolagen får svara för sina utsläpp, men jag kan konstatera att både BRA och SAS använder de mest bränsleeffektiva flygplanen som finns på marknad. De kör inte på hög höjd och de kan tankas med biobränsle upp till 50 procent. Visby har också de bästa tänkbara förutsättningarna för gröna inflygningar. I en storstad måste planen slingra sig ner, gasa och bromsa, medan det i Visby finns mycket luft som gör att planen kan sjunka i jämn hastighet.

(…)

Christer Bruzelius är vd på Destination Gotland. Horisont träffar honom på kontoret i Visby för att få veta mer om vad företaget gör för att minska utsläpp av koldioxid.

Enligt klimatlagen ska ni sänka era utsläpp med 70 procent fram till 2030, vad gör ni för att lyckas?
– Vi är mitt i en avtalsperiod som upphandlades år 2013. Sedan dess har det tillkommit en klimatlag, som ändrar inriktningen och förstärker miljöåtagandet. Trafikverket kommer behöva förhålla sig till dessa nya regler inför nästa avtalsperiod som börjar 2027. Vi har från vårt håll sagt att vi inte vill vänta till dess, utan påbörja resan mot en klimatneutral trafik redan nu. Det är därför vi har köpt in ett LNG-fartyg, som började köra inför sommaren 2019 och ytterligare ett, som vi avser att sätta i trafik under 2020.
LNG-fartygen körs på naturgas, vilket är ett fossilt bränsle. Hur bra är det för klimatet?
– Naturgas är ett väldigt bra bränsle. Det sänker våra utsläpp av koldioxid med 20 procent, och det innehåller heller inget svavel, väldigt lite kväveoxid och framförallt mycket färre partiklar. LNG-fartygen gör det också möjligt för oss att successivt blanda in biogas. Det viktiga för oss är att vi skaffar oss nödvändiga verktyg för att kunna påbörja den här resan.


Vill du läsa hela intervjuerna med Gunnar Jonasson och Christer Bruzelius? 
Köp det aktuella numret av nyhetsmagasinet Horisont hos närmaste återförsäljare eller direkt från redaktionen via redaktion@hpress.se. Tidningen går också att köpa digitalt, som pdf. Mejla oss!

Teckna en prenumeration genom att mejla prenumerera@hpress.se, eller över disk på Bokhandeln Wessman & Pettersson, Adelsgatan 5 i Visby. 

Föregående: Nästa: