Föregående: Nästa:

Smutsig sand i ännu en vinter

Grus2

Visbyluften är sämre än den på Hornsgatan i Stockholm. Det har varit känt under lång tid, ändå har åtgärder dröjt. Nu har ett åtgärdsprogram klubbats av politikerna men finansieringen är fortsatt oviss. Den billigare men smutsigare sanden kommer att ligga på Visbys gator i ännu en vinter.
­– Visby är overkligt dammigt, säger småbarnspappan Mikael Hägertz.

Redan för 17 år sedan uppmättes höga partikelhalter i Visby. Luften visade sig innehålla partiklar som är omöjliga att se, men som just därför är farliga för hälsan, så kallade PM10, som är så små att kroppens barriärer inte kan stå emot dem. De kan tränga in i lungornas allra känsligaste delar, vilket framförallt kan orsaka problem hos barn och astmatiker.

Sedan 2010 har Visbyluften mätts regelbundet och i princip varje år har halterna varit högre än de av EU uppsatta kraven om frisk luft. Till mångas förvåning har Visby haft fler smutsiga dagar än exempelvis Hornsgatan i Stockholm. Nyligen visade en genomgång gjord av Ramboll att Visby är sämst i hela landet. Under 2018 överskreds nivåerna under så många som 117 dagar, vilket kan jämföras med 79 dagar på Hornsgatan eller 30 dagar på Folkungagatan (båda i Stockholm).
Naturvårdsverket har legat på Gotland under flera års tid för att få till ett åtgärdsprogram. Inte minst för att Sverige riskerar dryga böter från EU, om inte Gotland lever upp till kraven. Redan 2016 skulle det ha varit på plats.
– Jag har haft mejl från regeringskansliet i min mejlkorg, det har jag inte haft i något annat ärende, berättar Mattias Edsbagge, som är miljöchef på Region Gotland.

Länge var partiklarna i Visby ett mysterium. Många hade svårt att förstå hur Visby kunde ligga sämre till än storstäder med tung trafik.
– När jag träffat miljöchefer från andra delar av landet har de nästan skrattat åt mig när jag berättat om våra resultat, berättar Mattias Edsbagge.


Vill du läsa hela artikeln? 
Köp det aktuella numret av nyhetsmagasinet Horisont hos närmaste återförsäljare (http://www.horisontmagasin.se/var-kan-jag-kopa-horisont/) eller direkt från redaktionen via redaktion@hpress.se. Tidningen går också att köpa digitalt, som pdf. 

Teckna en prenumeration genom att mejla prenumerera@hpress.se, eller över disk på Bokhandeln Wessman & Pettersson, Adelsgatan 5 i Visby. 

Föregående: Nästa: