Föregående: Nästa:

Dömd man gick fri i sex månader

tingsrätten

Emma blev trakasserad och hotad av en främmande man i nio år. I mars dömdes han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning – ändå kunde han gå fortsatt fri eftersom Gotlands tingsrätt glömde bort att meddela domen. Under tiden blev ännu en kvinna utsatt.

Emma har fått hundratals sms och mejl från mannen som hon inte känner. Ena stunden har han ”älskat” henne, andra har han hotat henne till livet. Han har skrivit att han velat skada hennes familj och refererat till ett gemensamt liv med barn.
– I hans huvud har vi haft en relation, berättar Emma och tillägger:
– Men jag känner honom inte, vi har aldrig haft en relation.
Under många år kände Emma sig lämnad med rädslan. Framförallt då mannen sökte upp henne i verkliga livet och polisen inte ville komma och ge henne skydd.
– De svarade att de inte kunde göra någonting så länge han inte varit i fysisk direktkontakt med mig, berättar hon.

Två rättegångar har det blivit. Vid den första blev mannen dömd för hoten, men påföljden blev villkorlig dom och trakasserierna kunde fortsätta. Gång på gång bröt han mot kontaktförbudet och hörde av sig med nya hot. I slutet av 2018 blev det rättegång igen och i mars i år dömdes han återigen, men denna gång blev utgången en annan. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, vilket ges då den psykiska störningen hos personen anses innebära en risk för återfall i brott. Äntligen skulle Emma få bli trygg igen, någon hon längtat efter under alla år. Redan i april borde han, om allt gått rätt till, ha blivit kallad till ett rättspsykiatriskt sjukhus. Så blev det inte.
– Mina kompisar ringde och sa att de såg honom dra runt i Visby och jag fattade ingenting, berättar Emma, som numer bor på fastlandet och som på grund av trakasserierna känt sig otrygg då hon varit i Visby.

Även Emmas pappa fick signaler om att mannen gick fortsatt fri och i början av juli ringde han tingsrätten för att få veta vad som hänt. Han frågade om domen verkligen hade skickats till berörda instanser och fick till svar att så skett. Redan den 10 april skulle domen vara skickad, enligt tingsrätten.
Under augusti månad blev det fler samtal till tingsrätten. Emmas pappa visar upp en lista på samtal han ringt utan resultat, sammanlagt sju stycken. Han har även varit i kontakt med psykiatrin i Visby vid ett flertal gånger.

I början av september tog han frågan vidare. Den 2 september begärde han ut domen från tingsrätten och skickade den på egen hand till psykiatrin i Visby, liksom till den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge där den rättspsykiatriska undersökningen av mannen hade gjorts. Koordinatorn Susanne Fagerström i Huddinge hörde då i sin tur av sig till psykiatrin på Gotland, när hon insåg att en dömd patient gick på fri fot i Visby.
– Jag har egentligen ingenting med det här att göra, vi vårdar inte gotlänningar, men jag gick in i det här fallet när jag förstod hur olyckligt det hade blivit, säger Susanne Fagerström och berättar att det i Stockholm aldrig tar mer än en vecka mellan att en dom vunnit laga kraft och att den dömde personen begärs in, med eller utan hjälp av polisen.

Gotland har ingen egen rättspsykiatrisk vård utan köper vårdplatser i andra delar av landet, framförallt på Karsudden i Katrineholm. Ansvaret ligger dock lokalt, ytterst på chefsöverläkaren Erling Åby Hedenius. Han säger att han inte hade hört talas om fallet då han kontaktades av Susanne Fagerström från Huddinge.

– Hon når mig den 2 september och det är först då jag får kännedom om det här. Jag kontaktade domstolen och när jag fick klart för mig att det fanns en dom som vunnit laga kraft agerade jag direkt. Vi försökte nå den här mannen på telefon och när vi inte lyckades så tog vi hjälp av polisen, säger han och påpekar att mannen sedan kunde plockas in inom 24 timmar.
Så ni fick aldrig information om domen från tingsrätten?
– Jag vill inte skuldbelägga andra myndigheter, men nej. Vi kände inte till den här domen, säger han.

Mikael Mellqvist är lagman vid Gotlands tingsrätt. Han har inte hört talas om fallet då Horisont ringer upp, utan ber om att få återkomma. När han ringer tillbaka kan han bekräfta att domen aldrig skickades till psykiatrin.
– Vi skickade den till rättsmedicinalverket i Huddinge och trodde att det räckte, men vi skulle tydligen ha skickat den till chefsöverläkaren på Gotland också, säger han och tillägger:
– Vi har gjort fel, till 100 procent, även om jag tycker att det är lite konstigt att Huddinge inte reagerade.
Den här tjejens pappa ringde er flera gånger och fick till svar att domen var skickad, trots att så inte var fallet.
– Ja, och jag hade svarat samma sak. De har kollat dagboksbladet och sett att domen gått till Huddinge och trott att allt därmed var klart. Det är ett ovanligt fall, och då kanske man missar att kolla vad som står i någon undanskymd förordning. Det är lätt hänt om man inte är observant.
Han säger att fallet är sällsynt, vilket bekräftas av chefsöverläkare Erling Åby Hedenius. Ofta placeras brottsmisstänkta patienter på institution direkt efter att den rättspsykiatriska undersökningen är avslutad, men i det här fallet fick mannen gå fri under förhandlingarna. Varken Mellqvist eller Åby Hedenius har varit med om något liknanden på många år.
Har ni haft dåliga rutiner?
Frågan går till dem båda:
– Jag skulle säga att vi haft stenkoll på det här, trots att det är ovanligt, men vi måste bli underrättade. Om vi inte känner till domen så blir det svårt att agera, säger chefsöverläkaren.

– Det är inget fel på rutinerna, problemet är att vi har missat dem i det här fallet, säger lagmannen och tillägger att de däremot haft ett likadant fall, så sent som i september månad.
– Och då gick allt enligt boken. Då hade vi uppmärksammats på de rutiner vi faktiskt har.
Vad tänker du om att det blev fel i det här fallet?
– Fel är aldrig bra. Utan att bagatellisera fallet kan jag bara konstatera att det ibland blir fel i alla verksamheter när det är människor som handhar saker.
Hur kommer det sig att du inte kände till fallet? Har ni inte pratat om det internt?
– Vi har inte diskuterat det här alls, så nej jag har inte vetat om det. Vi har så många domar.

Emmas pappa är djupt kritisk till hur fallet skötts och i mitten av oktober valde han att göra en JO-anmälan.
– En pappa ska inte behöva ringa runt och tjata på myndigheterna för att en dömd brottslig ska få sitt straff, säger han.

Han tycker heller inte att tingsrättens förklaring håller.
– Mellqvists förklaringar är ihåliga, han pratar om ovanligt fall, en undanskymd förordning, skyller på Huddinge och försöker förminska det allvarliga misstag de begått. Det är uppenbart att de har problem med sina rutiner. Jag fick vid varje samtal med tingsrätten beskedet att de skickat domen till en lång rad myndigheter, bland annat psykiatrin i Visby. Och vad är det för ovanligt med rutinerna i här fallet? En brottsling blir dömd och berörda myndigheter ska underrättas, klart som korvspad, säger han.

Även Emmas målsägandebiträde, Shantu Wahlgren, är kritisk och kallar tingsrättens agerande för ett ”allvarligt misstag som absolut inte får ske”. För Horisont berättar hon att det dessutom fått allvarliga konsekvenser.

– Risken var att han skulle fortsätta att begå brott och det var också det han gjorde. Han har utsatt en annan kvinna för samma sak under precis den här tiden så nu finns det en ny målsägande, säger hon och påpekar att konsekvenserna hade kunnat bli än mer allvarliga, ur Emmas perspektiv:
– En dom kan trigga igång den här typen av personer så jag har varit orolig och fått uppmana min klient att vara försiktig så länge han har gått fri.

Den dömde mannen har fått en vårdplats och han kan inte utsätta Emma för fler hot, just nu. Ändå kan hon inte känna sig riktigt glad. Hon berättar att hon varken orkat vara arg eller förvånad över tingsrättens misstag.
– Jag känner mig mest knäckt faktiskt, och jag är ledsen för den andra tjejens skull. För att han har kunnat utsätta någon annan för samma sak, som jag blivit utsatt för under alla dessa år. Jag hoppas att ett sådant här misstag aldrig upprepas i framtiden.

Föregående: Nästa: