Föregående: Nästa:

Stor oenighet i frågan om bro till Fårö

bro-webb
Att vara eller inte vara ihopkopplade med övriga Gotland via en bro. Det är frågan för Fårö och Fåröborna, nu liksom ett helt sekel tillbaka i tiden.

– Bro eller färja, det är inte en ödesfråga för Fårö, fastslår Owe Ronström, etnolog och forskare kring öar och öbor.

Ödesfråga eller ej, i slutet av maj kommer Trafikverket att meddela om man har hittat en finansieringsmodell som håller. Samtidigt är myndigheten tydlig med att man egentligen inte vill bygga en bro. Det vill däremot Region Gotland.

TEXT CHRISTER BJÖHLE FOTO SVEDS SIGNE SÖDERLUND

Redan på 1920-talet diskussionerna om det borde byggas en bro mellan Fårösund och Fårö. Då handlade det i första hand om en järnvägsbro, eftersom man hade börjat bygga ut järnvägen norrut från Visby. Men när det visade sig att järnvägen aldrig kom att gå längre norrut än Lärbro, upphörde av naturliga skäl även önskemålen om en järnvägsbro till Fårö.

Vissa gör gällande att diskussionerna om en Fåröbro drog igång redan under andra halvan av 1800-talet. Huruvida detta är sant eller ej låter vi vara osagt, men faktum kvarstår: frågan om bro eller färja mellan Fårösund och Fårö har varit aktuell i åtminstone näst intill ett sekel.

på 1800-talet roddes eller seglades personer och gods över sundet, 1910 kom den första motordrivna färjan, och redan 1937 blev trafiken över sundet statlig och därmed avgiftsfri.

I dag kör två färjor året runt i regelbunden trafik, en färja i halvtimmen, över sundet. Sommartid de senaste åren har en tredje färja satts in och då går de alla tre i skytteltrafik, men långa köer sommartid är ingen ovanlighet även om det blivit färre sådana sedan den tredje färjan sattes in 2016.

Givetvis har såväl den allmänna opinionen som önskemålen från myndigheter, kommun och andra beslutande organ svängt fram och tillbaka genom åren, och Trafikverket – som är den myndighet som ansvarar för landets vägfärjor – har gjort flertalet beräkningar på vad en bro skulle kosta.

1973 beräknade de gotländska riksdagsledamöterna Torsten Gustafsson (C) och Per-Axel Nilsson (S) att en bro till Fårö skulle kosta mellan fem och tio miljoner kronor. Knappt tio år senare, 1981, uppskattade Vägverket – föregångaren till Trafikverket – kostnaden för en bro till 40–50 miljoner kronor.  Bara två år senare angav en ny beräkning en nästan fördubblad kostnad, 80–90 miljoner.

1996 uppskattade Vägverket brokostnaden till 270 miljoner kronor, 2005 var kostnaden uppe i 300 miljoner, 2013 uppgavs kostnaden först vara 640 miljoner kronor och kort samma år 663 miljoner.

Den senaste beräkningen gjordes 2018. Då var prislappen för en bro 740 miljoner kronor.

I detta nu gör Trafikverket ännu en förstudie kring hur finansieringen av en bro skulle se ut. I slutet av maj kommer beskedet från verkets avdelning för nationell planering, huruvida man ser en möjlighet att finansiera en bro eller ej.

– Men man måste komma ihåg att det vi får i maj är inte ett beslut om vi ska bygga en bro; det är ett beslut om möjligheten att bygga en bro, inte om vi ska bygga en bro, betonar David Nykvist, Trafikverkets projektledare för frågan om en bro över Fårösundsleden.

Men, faktum är att för Trafikverket har en bro till Fårö aldrig varit förstaalternativet. I några av beräkningarna från 1980- och 1990-talen drog man förvisso slutsatsen att ett brobygge skulle vara ekonomiskt försvarbart, men verket har ändå alltid förordat fortsatt färjetrafik. Så även än i dag.

– Vi från Trafikverkets sida ser inga problem med färja över Fårösundsleden. Vi kan hantera den trafik som går där, och vi kommer att kunna hantera den även i framtiden. Vi ser ingen nämnvärd trafikökning till Fårö på lång sikt, så vi kan hantera trafiken med färjor utan problem, säger David Nykvist.

– Men…, tillägger han:

– …frågan har heller aldrig handlat om huruvida vi kan hantera trafiken.

Det som gör att en bro åter har blivit aktuell är i stället Region Gotlands inställning i frågan. Från att tidigare inte varit uttryckligen för en bro, har man från styrande håll nu svängt och beslutat sig för att konkret arbeta för att en bro byggs.

– Det är regionen som har satt ribban för diskussionen; de har sett en vikande trend när det gäller befolkningen på Fårö, då vill man vända på det och ser inga andra vägar ut än att ersätta färjan med en bro, resonerar David Nykvist.

– Det här handlar helt enkelt om Region Gotlands ambitioner, och jag har förståelse för det. Det blir andra förutsättningar med en bro, så är det.

Trafikverket gör alltid sina egna bedömningar i fall som detta men de tar också stor hänsyn till önskemålen från det berörda länet, eftersom det är på länsnivå som planer för infrastruktur bestäms.

Därför kom Trafikverket och Region Gotland 2017 överens om en handlingsplan, och det är inom ramen för detta samarbete som en finansieringsmodell nu ses över.

 

Och frågan om bro eller färja mellan Fårö och Fårösund är onekligen en fråga som väcker känslor. De flesta som Horisont har pratat med inför den här artikeln marknadsför mer än gärna sin ståndpunkt, medan det också finns dem som högst ogärna berättar var de står i frågan, just för att den är känslig och man inte vill trampa någon på tårna.

Även Trafikverket märker av detta. Trots att utredningen ännu är i ett tidigt skede, har projektledaren David Nykvist fått ovanligt många samtal och mejl från allmänheten, vanliga gotlänningar som gärna vill dryfta sina synpunkter och resonera med projektledaren.

– Låt säga att Trafikverket i maj har kommit fram till att det går att finansiera en bro och att man i nästa skede tar beslut om att en bro ska byggas. Först då går frågan in i en demokratisk process; det ska göras en planering, en budget och läggas fram en vägplan – det är ungefär som en detaljplan, en demokratisk process där allmänhet och berörda får tycka till om förslaget. För mig har det här fallet varit unikt, för trots att vi än så länge är i skedet innan den demokratiska processen, så har vi fått väldigt många samtal från allmänheten. De brukar inte höra av sig så här tidigt, berättar David Nykvist.

Vad tycker då de som hör av sig?

– Det är rätt blandade åsikter från dem som hör av sig, konstaterar han.

– Men det visar ändå att frågan engagerar, och det ska bli spännande att se vad det blir av det och hur vi kan gå vidare.

 

Vill du läsa mer om den långdragna debatten kring en bro eller fortsatt färjetrafik till Fårö? Köp det aktuella numret av nyhetsmagasinet Horisont hos närmaste återförsäljare (http://www.horisontmagasin.se/var-kan-jag-kopa-horisont/) eller direkt från redaktionen via redaktion@hpress.se.

Teckna en prenumeration via länken http://www.horisontmagasin.se/subscription/

Föregående: Nästa: